Kashub's Code Barn - "stosmaker"

podświetlone jako qbasic (dodał(a) jakall @ 2008-12-16 02:06:32)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program stos_make;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
TYPE stos=^pole;
 
 pole=record
    dane:INTEGER;
    nast:stos;
    END;
 var
 sp:stos;
 a:INTEGER;
 
 procedure push(liczba:INTEGER;var adres:stos);
 var pom:stos;
 begin
 new(pom);
 pom^.nast:=adres;
 pom^.dane:=liczba;
 adres:=pom;
 END;
 
 procedure pop(var liczba:INTEGER;var adres:stos);
 var pom:stos;
 begin
 liczba:=adres^.dane;
 pom:=adres;
 adres:=adres^.nast;
 dispose(pom);
 END;
 
begin
repeat
writeln ('podaj liczbe 0 konczy');
readln (a);
push (a,sp);
UNTIL a=0;
 
repeat
pop (a,sp);
writeln ('liczba',a);
UNTIL sp=nil;
 
readln;
 
END.
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Sklep z artykułami dla dzieci | | Opony letnie | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | Dyskretny sexshop internetowy | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Skróć link | | Wklejacz kodów | | Skracacz linków |