Kashub's Code Barn - "Reolink PoE doorbell RTSP issues - ffplay output"

podświetlone jako bash (dodał(a) kashub @ 2024-01-10 21:09:52)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
ffplay rtsp://admin:password@192.168.0.50:554/h264Preview_01_main
ffplay version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2003-2021 the FFmpeg developers
 built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
 configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
 libavutil   56. 70.100 / 56. 70.100
 libavcodec   58.134.100 / 58.134.100
 libavformat  58. 76.100 / 58. 76.100
 libavdevice  58. 13.100 / 58. 13.100
 libavfilter   7.110.100 / 7.110.100
 libswscale   5. 9.100 / 5. 9.100
 libswresample  3. 9.100 / 3. 9.100
 libpostproc  55. 9.100 / 55. 9.100
Input #0, rtsp, from 'rtsp://admin:password@192.168.0.50:554/h264Preview_01_main':
 Metadata:
  title      : Session streamed by "preview"
 Duration: N/A, start: 0.000188, bitrate: N/A
 Stream #0:0: Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 2560x1920, 20 fps, 20 tbr, 90k tbn, 40 tbc
 Stream #0:1: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 1.13 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] TYPE_FIL: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 1.8 is not allocated f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 0.4 is not allocated f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 3.13 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] TYPE_FIL: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 2.14 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 3.9 is not allocated f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 0.4 is not allocated f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 0.12 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 3.9 is not allocated f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] skip_data_stream_element: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] TYPE_FIL: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 0.14 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] skip_data_stream_element: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Multiple frames in a packet.q=  0B f=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] skip_data_stream_element: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] TYPE_FIL: Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 1.12 is not allocatedf=1/1  
[aac @ 0x7faa60098cc0] Input buffer exhausted before END element found
[aac @ 0x7faa60098cc0] channel element 2.10 is not allocatedf=1/1  
| Katalog Sklepów internetowych | | Wózki dla dzieci | | Sklep z oponami | | Opony całoroczne | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Programista Trójmiasto | | Kody programów | | Skracacz adresów | | Gnieżdżewo |