Kashub's Code Barn - "aaaa"

podświetlone jako csharp (dodał(a) rzepson @ 2022-11-13 18:53:34)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Security.Cryptography;
 
namespace WindowsFormsApp1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
 
    }
 
      private void btnPublic_key_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var cryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(2048); //2048 - Długość klucza
      var publicKey = cryptoServiceProvider.ExportParameters(false); //Generowanie klucza publiczny
      string publicKeyString = GetKeyString(publicKey);
      lblPublic_Key.Text = publicKeyString;
 
    }
 
 
    private void btnPrivate_key_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var cryptoServiceProvider = new RSACryptoServiceProvider(2048); //2048 - Długość klucza
      var privateKey = cryptoServiceProvider.ExportParameters(true); //Generowanie klucza prywatnego
      string privateKeyString = GetKeyString(privateKey);
      lblPrivate_Key.Text = privateKeyString;
    }
 
    public static string GetKeyString(RSAParameters publicKey)
    {
 
      var stringWriter = new System.IO.StringWriter();
      var xmlSerializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(typeof(RSAParameters));
      xmlSerializer.Serialize(stringWriter, publicKey);
      return stringWriter.ToString();
    }
 
    private void btnEncryptiontext_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string tekst = textBox_text.Text;
      string encryptedText = Encrypt(tekst, publicKeyString); //Szyfrowanie za pomocą klucza publicznego
      lbl_Encryptiontxt.Text = encryptedText;
    }
 
    public static string Encrypt(string tekst, string publicKeyString)
    {
      var bytesToEncrypt = Encoding.UTF8.GetBytes(tekst);
 
      using (var rsa = new RSACryptoServiceProvider(2048))
      {
        try
        {
          rsa.FromXmlString(publicKeyString.ToString());
          var encryptedData = rsa.Encrypt(bytesToEncrypt, true);
          var base64Encrypted = Convert.ToBase64String(encryptedData);
          return base64Encrypted;
        }
        finally
        {
          rsa.PersistKeyInCsp = false;
        }
      }
    }
  }
}
 
| Opony całoroczne | | Kamery IP sklep | | Dyskretny sexshop internetowy | | Blog o książkach | | Przenieś bloga z onetu | | Wklejacz kodów | | Skróć link | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |