Kashub's Code Barn - "df"

podświetlone jako c (dodał(a) mm @ 2011-11-27 12:24:05)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <stdio.h>
 
void bii(b,a,n)
int n; float b[n][n]; float a[n][n];
{
 int i;
 for (i = 1; i <= n; i++) {
  b[i][i] = 1/a[i][i];
  printf("b[%d][%d]=%f\n",i,i,b[i][i]);
 }
}
 
void bij(b,a,n)
int n; float b[n][n]; float a[n][n];
{
 int i,j;
 for (i = 2; i <= n; i++) {
  for (j = i-1; j < n; j++) {
   if(i!=j && i>j) {
    b[i][j]=(-(a[i][j]*b[j][j])/a[i][i]);
    printf("b[%d][%d]=%f\n",i,j,b[i][j]);
   }
  }
 }
}
 
void bij2(b,a,n)
int n; float b[n][n]; float a[n][n];
{
 int i,j,w;
 float suma;
 for(i = 3; i <= n; i++) {
  for(j = i-2; j >= 1; j--) {
   suma = 0;
   for(w = j; w <= i-1; w++) {
    suma += a[i][w]*b[w][j];
   }
   b[i][j] = -(suma/a[i][i]);
   printf("b[%d][%d]=%f\n",i,j,b[i][j]);
  }
 }
}
 
void zera(b,n)
int n; float b[n][n];
{
 int i,j;
 for (i = 1; i <= n; i++) {
  for (j = 1; j <= n; j++) {
   b[i][j]=0;
  }
 }
}
 
void wczytaj(a,n)
int n; float a[n][n];
{
 int i,j;
 for (i = 1; i <= n; i++){
  for (j = 1; j <= n; j++){
   printf("podaj wartosc dla a[%d][%d]", i, j);
   scanf("%f", &a[i][j]);
  }
  printf("\n");
 }
}
 
void wypisz (a,n)
int n; float a[n][n];
{
 int i,j;
 for (i = 1; i <= n; i++) {
  for (j = 1; j <= n; j++) {
   printf("%f    ", a[i][j]);
  }
  printf("\n");
 }
}
 
int main(){
 
 int N;
 printf("Podaj liczbe wierszy i kolumn: ");
 scanf("%d", &N);
 float A[N][N];
 float B[N][N];
 
 wczytaj(A,N);
 printf("\n");
 
 printf("Macierz wyjsciowa : \n");
 wypisz(A,N);
 printf("\n");
 zera(B,N);
 bii(B,A,N);
 printf("\n");
 bij(B,A,N);
 printf("\n");
 bij2(B,A,N);
 printf("\n");
 
 printf("Macierz odwrotna do macierzy wyjsciowej: \n");
 wypisz(B,N);
 
 return 0;
}
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Wózki dla dzieci | | Opony letnie | | Opony motocyklowe | | Programista Trójmiasto | | Skracacz linków | | Blog o książkach | | Skróć link | | Pionowe opisy |