Kashub's Code Barn - "hh"

podświetlone jako text (dodał(a) jhh @ 2022-09-26 07:29:44)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
<!-- <section class="col-sm-12 col-md-6"> -->
<header>
 <h3 class="my-6 text-2xl items-center text-center">Wyślij wiadomość</h3>
</header>
<!--
 <div class="pb-10 width-full max">
  <select name="id_contact"
      class="form-control form-control-select">
   <option value="2"
       selected>Biuro Obsługi Klienta</option>
   <option value="1">Webmaster</option>
  </select>
 </div> -->
<form [formGroup]="form"
   (ngSubmit)="onSubmit(form)">
 <div class="flex flex-col items-center text-center">
  <mat-form-field class="max-w-sm w-full"
          appearance="outline">
   <mat-label>Adres e-mail</mat-label><input matInput
       type="email"
       formControlName="email"
       required />
  </mat-form-field>
  <mat-error *ngIf="!form.get('email').valid && form.get('email').touched">
   Wprowadź poprawny e-mail</mat-error>
 
  <mat-form-field class="mt-6 max-w-sm w-full"
          appearance="outline">
   <mat-label>Wiadomość</mat-label>
   <textarea matInput
        formControlName="msg"
        required></textarea>
 
  </mat-form-field>
  <mat-error *ngIf="!form.get('msg').valid && form.get('msg').touched">
   Pole nie może być puste</mat-error>
 
  <div class="mt-6">
   <re-captcha formControlName="recaptchaReactive"
         siteKey="6LcbXo0UAAAAAHOaUPZNhryanKLatJL5gv7d9V4X"></re-captcha>
  </div>
 
  <div class="pt-5"
     *ngIf="success$ | async">Wiadomość została wysłana</div>
  <div class="pt-5 text-red-500"
     *ngIf="error$ | async as error">Wystąpił błąd {{error.message}}</div>
  <button type="submit"
      class="btn-brand mt-10 mb-10"
      [disabled]="form.invalid">Wyślij wiadomość</button>
 </div>
</form>
 
<div class="mt-10 flex flex-col text-center w-full md:flex-row md:justify-center items-start">
 <div class="contact-box">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     fill="none"
     viewBox="0 0 24 24"
     stroke-width="1.5"
     stroke="currentColor">
   <path stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round"
      d="M15 10.5a3 3 0 11-6 0 3 3 0 016 0z" />
   <path stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round"
      d="M19.5 10.5c0 7.142-7.5 11.25-7.5 11.25S4.5 17.642 4.5 10.5a7.5 7.5 0 1115 0z" />
  </svg>
  <h6>Nasza lokalizacja</h6>
  <p>
   Manzuko<br>Rzemieślnicza 29<br>77-300 Człuchów<br>Polska
  </p>
 </div>
 <div class="contact-box">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     fill="none"
     viewBox="0 0 24 24"
     stroke-width="1.5"
     stroke="currentColor">
   <path stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round"
      d="M21.75 9v.906a2.25 2.25 0 01-1.183 1.981l-6.478 3.488M2.25 9v.906a2.25 2.25 0 001.183 1.981l6.478 3.488m8.839 2.51l-4.66-2.51m0 0l-1.023-.55a2.25 2.25 0 00-2.134 0l-1.022.55m0 0l-4.661 2.51m16.5 1.615a2.25 2.25 0 01-2.25 2.25h-15a2.25 2.25 0 01-2.25-2.25V8.844a2.25 2.25 0 011.183-1.98l7.5-4.04a2.25 2.25 0 012.134 0l7.5 4.04a2.25 2.25 0 011.183 1.98V19.5z" />
  </svg>
 
  <h6>Dane kontaktowe</h6>
  <p>
   E-mail: zuko@manzuko.com<br>
   KONIARSCY S.C. ZUZANNA KONIARSKA, MATEUSZ KONIARSKI
  </p>
 </div>
 
 <div class="contact-box">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     fill="none"
     viewBox="0 0 24 24"
     stroke-width="1.5"
     stroke="currentColor">
   <path stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round"
      d="M2.25 6.75c0 8.284 6.716 15 15 15h2.25a2.25 2.25 0 002.25-2.25v-1.372c0-.516-.351-.966-.852-1.091l-4.423-1.106c-.44-.11-.902.055-1.173.417l-.97 1.293c-.282.376-.769.542-1.21.38a12.035 12.035 0 01-7.143-7.143c-.162-.441.004-.928.38-1.21l1.293-.97c.363-.271.527-.734.417-1.173L6.963 3.102a1.125 1.125 0 00-1.091-.852H4.5A2.25 2.25 0 002.25 4.5v2.25z" />
  </svg>
 
  <h6>Zadzwoń</h6>
  <p>
   Telefon: 733 885 808<br>
  </p>
 </div>
 
 <div class="contact-box">
  <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     fill="none"
     viewBox="0 0 24 24"
     stroke-width="1.5"
     stroke="currentColor">
   <path stroke-linecap="round"
      stroke-linejoin="round"
      d="M20.25 8.511c.884.284 1.5 1.128 1.5 2.097v4.286c0 1.136-.847 2.1-1.98 2.193-.34.027-.68.052-1.02.072v3.091l-3-3c-1.354 0-2.694-.055-4.02-.163a2.115 2.115 0 01-.825-.242m9.345-8.334a2.126 2.126 0 00-.476-.095 48.64 48.64 0 00-8.048 0c-1.131.094-1.976 1.057-1.976 2.192v4.286c0 .837.46 1.58 1.155 1.951m9.345-8.334V6.637c0-1.621-1.152-3.026-2.76-3.235A48.455 48.455 0 0011.25 3c-2.115 0-4.198.137-6.24.402-1.608.209-2.76 1.614-2.76 3.235v6.226c0 1.621 1.152 3.026 2.76 3.235.577.075 1.157.14 1.74.194V21l4.155-4.155" />
  </svg>
 
  <h6>Obsługa klienta</h6>
  <p>
   Zapewniamy rzetelne i profesjonalne wsparcie nie tylko dla rękodzielników. Na wiadomości i telefony odpowiadamy w dni robocze od 7:00 do 15:00.
  </p>
 </div>
</div>
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Opony zimowe | | Opony specjalne | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | karma dla psa - sklep | | Skracacz linków | | Darmowe Blogi | | Kody programów | | Skróć link | | Opisy GG |