Kashub's Code Barn - "damn shit"

podświetlone jako cpp (dodał(a) baszmen @ 2009-03-24 14:40:46)

Twoja wyszukiwarka
T-Mobile
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<stdio.h>
#include<memory.h>
#include<algorithm>
 
using namespace std;
int const maxN = 1000;
int const INF = 1000001;
 
int tab[maxN][maxN];
int n,m,a,b,c;
void Floyd();
int main(){
  scanf("%d %d\n", &n, &m);
  for(int i = 1; i <= n; i++){
      for(int j = 1; j<= n; j++){
          if(tab[i][j] == 0){
                 tab[i][j] = INF;
          }
      }
      tab[i][i] = 0;
  } 
  for(int i = 0; i < m; i++){
      scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
      tab[a][b] = c;
      tab[b][a] = c;
  }
 
  for(int i = 1; i <=n; i++){
      for(int j = 1; j <=n;j++){
          printf("z %d do %d mam%d\n", i,j,tab[i][j]);
      }
  }        
  Floyd();
  for(int i = 1; i <= n; i++){
      for(int j = 1; j<= n; j++){
          printf("ODL OD %d DO %d = %d\n", i,j,tab[i][j]);
      }
  }
  return 0;
}
void Floyd(){
   for(int k = 1; k <=n;k++){
       for(int i = 1; i <= n; i++){
           for(int j = 1; j<=n; j++){
               tab[i][j] = min(tab[i][j], tab[i][k] + tab[k][j]);
           }
       }
   }
}
 
 
 
| Opony letnie | | Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Darmowe Blogi | | Jak przenieść bloga | | Załóż za darmo bloga | | Kody programów | | Skracacz linków | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |