Kashub's Code Barn - "Secure disk wipe out using dd with progress"

podświetlone jako bash (dodał(a) kashub @ 2022-01-21 07:53:59)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
# /dev/urandom fills disk (or partition) with random characters, so safely wipes out all data
# make sure you use the right device instead of /dev/sdb1
# status=progress shows additionally how many bytes have been copied already, so you can calculate rough ETA
dd if=/dev/urandom of=/dev/sdb1 bs=1M status=progress
 
| Opony letnie | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | karma dla psa - sklep | | Programista PHP | | Skracacz linków | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Skracacz adresów |