Kashub's Code Barn - "test"

podświetlone jako csharp (dodał(a) Filip @ 2022-11-22 16:33:48)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
using System.ComponentModel;
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
 
namespace TestProject1
{
  public class UnitTest1
  {
 
    public class FizzBuzz
    {
      public string GetOutput(int number)
      {
        if ((number % 3 == 0) && (number % 5 == 0))
          return "FizzBuzz";
 
        if (number % 3 == 0)
          return "Fizz";
 
        if (number % 5 == 0)
          return "Buzz";
 
        return number.ToString();
      }
    }
 
    public class EmailValidator
    {
      public bool IsValidate(string email)
      {
        if (!email.Contains("@") || !email.Contains("."))
        {
          return false;
 
        }
        else
        {
          return true;
        }
      }
    }
 
    public class StackTests
    {
      Stack<int> stack;
 
      public StackTests()
      {
        stack = new Stack<int>();
      }
      [Fact]
      public void bezitemkow()
      {
        var count = stack.Count;
        Assert.Equal(0, count);
 
      }
 
      [Fact]
      public void zitemkami()
      {
        stack.Push(42);
        var count = stack.Count;
        Assert.Equal(1, count);
      }
    }
 
    public class stringi
    {
 
 
 
      [Fact]
      public void czy_pierwszy_kot()
      {
 
        string[] zwierzeta = new string[] { "kot", "szynszyla", "owca", "osiol", "kuna" };
        Assert.Equal("kot", zwierzeta[0]);
 
      }
 
 
 
    }
 
 
 
    [Fact]
    public void GetOutput_WhenInputIsDivisibleOnlyBy3_ShouldReturnFizz()
    {
      var fizzbuzz = new FizzBuzz();
 
      var result = fizzbuzz.GetOutput(3);
 
      Assert.Contains(result, "Fizz");
    }
 
    [Fact]
    public void GetOutput_WhenInputIsDivisibleOnlyBy5_ShouldReturnBuzz()
    {
      var fizzbuzz = new FizzBuzz();
 
      var result = fizzbuzz.GetOutput(5);
 
      Assert.Contains(result, "FizzBuzz");
    }
 
    [Fact]
    public void GetOutput_WhenInputIsDivisibleBy3And5_ShouldReturnFizzBuzz()
    {
      var fizzbuzz = new FizzBuzz();
 
      var result = fizzbuzz.GetOutput(15);
 
      Assert.Contains(result, "FizzBuzz");
    }
 
    [Fact]
    public void Iwalidate()
    {
      var walidacja = new EmailValidator();
 
      bool result = walidacja.IsValidate("bob");
 
      Assert.False(result);
    }
 
 
 
  }
}
| Katalog Sklepów internetowych | | Sklep z oponami | | Opony całoroczne | | Opony letnie | | Skróć link | | Blog o książkach | | Przenieś bloga z onetu | | Załóż za darmo bloga | | Opisy na Facebooka |