Kashub's Code Barn - "Kacper"

podświetlone jako ada (dodał(a) Kapa @ 2023-11-07 14:03:59)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
Snake Game Code
language-python
 Copy code
import pygame
import time
import random
 
pygame.init()
 
white = (255, 255, 255)
yellow = (255, 255, 102)
black = (0, 0, 0)
red = (213, 50, 80)
green = (0, 255, 0)
blue = (50, 153, 213)
 
dis_width = 600
dis_height = 400
 
dis = pygame.display.set_mode((dis_width, dis_height))
pygame.display.set_caption('Snake Game by Edureka')
 
clock = pygame.time.Clock()
 
snake_block = 10
snake_speed = 15
 
font_style = pygame.font.SysFont(None, 30)
 
 
def our_snake(snake_block, snake_List):
  for x in snake_List:
    pygame.draw.rect(dis, black, [x[0], x[1], snake_block, snake_block])
 
 
def message(msg, color):
  mesg = font_style.render(msg, True, color)
  dis.blit(mesg, [dis_width / 6, dis_height / 3])
 
 
def gameLoop():
  game_over = False
  game_close = False
 
  x1 = dis_width / 2
  y1 = dis_height / 2
 
  x1_change = 0
  y1_change = 0
 
  snake_List = []
  Length_of_snake = 1
 
  foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
  foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
 
  while not game_over:
 
    while game_close == True:
      dis.fill(blue)
      message("You Lost! Press Q-Quit or C-Play Again", red)
      pygame.display.update()
 
      for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
          if event.key == pygame.K_q:
            game_over = True
            game_close = False
          if event.key == pygame.K_c:
            gameLoop()
 
    for event in pygame.event.get():
      if event.type == pygame.QUIT:
        game_over = True
      if event.type == pygame.KEYDOWN:
        if event.key == pygame.K_LEFT:
          x1_change = -snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_RIGHT:
          x1_change = snake_block
          y1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_UP:
          y1_change = -snake_block
          x1_change = 0
        elif event.key == pygame.K_DOWN:
          y1_change = snake_block
          x1_change = 0
 
    if x1 >= dis_width or x1 < 0 or y1 >= dis_height or y1 < 0:
      game_close = True
 
    x1 += x1_change
    y1 += y1_change
    dis.fill(blue)
    pygame.draw.rect(dis, green, [foodx, foody, snake_block, snake_block])
 
    snake_Head = []
    snake_Head.append(x1)
    snake_Head.append(y1)
    snake_List.append(snake_Head)
    if len(snake_List) > Length_of_snake:
      del snake_List[0]
 
    for x in snake_List[:-1]:
      if x == snake_Head:
        game_close = True
 
    our_snake(snake_block, snake_List)
    pygame.display.update()
 
    if x1 == foodx and y1 == foody:
      foodx = round(random.randrange(0, dis_width - snake_block) / 10.0) * 10.0
      foody = round(random.randrange(0, dis_height - snake_block) / 10.0) * 10.0
      Length_of_snake += 1
 
    clock.tick(snake_speed)
 
  pygame.quit()
  quit()
 
 
gameLoop()
 
| Foteliki samochodowe | | Opony motocyklowe | | Opony zimowe | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista PHP | | Przenieś bloga z onetu | | Skracacz adresów | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |