Kashub's Code Barn - "wielowatkowosc pthread"

podświetlone jako c (dodał(a) lukiasz @ 2010-04-22 01:13:56)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <curses.h> /* stdio.h jest w curses.h */
#include <pthread.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#define sekunda 1000000
typedef struct {
  int czas;
  int stan;
  char * liczba;
  pthread_t watek1; /* Tworze zmienne, nie wskazniki */
  pthread_t watek2;
} daneWatkow;
void *stoper(void *dane);
void *wpisz(void *dane);
 
int main() {
  char tempLiczba[15];
  daneWatkow *daneMain;
  daneMain=(daneWatkow*) malloc(sizeof(daneWatkow));
  daneMain->stan = -1;
  initscr();
  cbreak();
  mvprintw(1,1,"Podaj wartosc stopera: ");
  scanw("%d", &daneMain->czas);
  mvprintw(2,1,"Podaj liczbe: ");
  scanw("%s", &tempLiczba);
  daneMain->liczba = (char*) malloc(strlen(tempLiczba) + 1);
  strcpy(daneMain->liczba, tempLiczba);
  pthread_create(&daneMain->watek1, NULL, stoper, (void*) daneMain); /* Panietaj o adresie! Składnia: adres watka, parametry, wykonywana funkcja, przekazywany parametr*/
  clear();
  pthread_create(&daneMain->watek2, NULL, wpisz, (void*) daneMain); /* Jako parametr przekazuje cala strukture daneMain jako typ void*, jest to wymagane */
 
/* tu wykonuja sie watki, kod idzie dalej dopiero jak sie zakoncza*/
 
  pthread_join(daneMain->watek1, NULL);  /* tu nie ma adresu */
  pthread_join(daneMain->watek2, NULL);
  clear();
  if (daneMain->stan == 0) {
    mvprintw(4,4,"PRZEGRANA:\(");
    refresh();
    getch();
  }
  if (daneMain->stan == 1) {
    mvprintw(4,4,"WYGRANA:\)");
    refresh();
    getch();
  }
  endwin();
  free(daneMain->liczba);
  free(daneMain);
  return 0;
}
 
void *stoper(void *dane) {
  int i;
  daneWatkow *daneRzut;
  daneRzut=(daneWatkow*) dane; /* Trzeba zrzutowac parametr z typu void* na ten typ, ktory byl wczesniej */
 
  clear();
  for (i=0; i<=10*(daneRzut->czas); i++) {
    mvprintw(2,1,"%.1f",(daneRzut->czas)-i*0.1); /* z jednym miejscem po przecinku */
    clrtoeol(); /* czysci do konca linii */
    move(9,9);
    refresh();
    usleep(sekunda/10);
    move(9,9);
  }
  daneRzut->stan = 0;
  pthread_cancel(daneRzut->watek2);
  return (void*) daneRzut;
}
 
void *wpisz(void *dane) {
  daneWatkow *daneRzut;
  char cyfra, cyfra2[2]; /* cyfra2 jest tablica, czyli typem char* a cyfra jest char i strcmp nie potrafi ich porownac */
  cyfra='1';
  daneRzut=(daneWatkow*) dane;
 
  while (cyfra!='0') {
    usleep(sekunda/10);
    move(9,9);
    if (cyfra = getch()) {
      cyfra2[0] = cyfra;
      cyfra2[1] = '\0';
      if (strcmp(cyfra2, daneRzut->liczba)==0) {
        pthread_cancel(daneRzut->watek1);
        daneRzut->stan = 1;
        break;
      }
      mvprintw(8,8,"You typed, while in game: %c!", cyfra);
      move(9,10);
      clrtobot();
      move(9,9);
      refresh();
    }
  }
  return (void*) daneRzut;
}
 
| Opony letnie | | Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | karma dla psa - sklep | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Skracacz linków | | Opisy na Facebooka |