Kashub's Code Barn - "stosmaker"

podświetlone jako pascal (dodał(a) jakall @ 2008-12-16 02:06:32)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program stos_make;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
 
type stos=^pole;
 
 pole=record
    dane:integer;
    nast:stos;
    end;
 var
 sp:stos;
 a:integer;
 
 procedure push(liczba:integer;var adres:stos);
 var pom:stos;
 begin
 new(pom);
 pom^.nast:=adres;
 pom^.dane:=liczba;
 adres:=pom;
 end;
 
 procedure pop(var liczba:integer;var adres:stos);
 var pom:stos;
 begin
 liczba:=adres^.dane;
 pom:=adres;
 adres:=adres^.nast;
 dispose(pom);
 end;
 
begin
repeat
writeln ('podaj liczbe 0 konczy');
readln (a);
push (a,sp);
until a=0;
 
repeat
pop (a,sp);
writeln ('liczba',a);
until sp=nil;
 
readln;
 
end.
 
| Sklep z oponami | | Opony letnie | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Przenieś bloga z onetu | | Gnieżdżewo | | Opisy na Facebooka |