Kashub's Code Barn - "Tablice bitowe w STL (dwie wersje)"

podświetlone jako cpp (dodał(a) Kashub @ 2007-07-12 23:43:08)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
 
typedef int element;
class TabBit {
    public:
        TabBit();
        void PokazCalosc();
        int PobierzRozmiar();
        bool set(bool zerojeden, int pozycja);
        bool get(int pozycja);
        vector<int> v1;
 
    private:
        int rozmiar;
        int maska;
 
};
 
TabBit::TabBit() {
    this->rozmiar = 24;
 
    for(int i=0; i<=this->rozmiar-1; i++) {
        this->v1.push_back(0);
    }
}
 
bool TabBit::set(bool zerojeden, int pozycja) {
    // wstawienie pod dana pozycje jedynke lub zero
 
    //cout << endl << "Ustawienie bitu " << pozycja << " na " << zerojeden << endl;
    int nrbytu = pozycja / this->rozmiar;
    int nrbitu = pozycja % this->rozmiar;
    this->maska = 1<<nrbitu;
    int ktory = (nrbytu+nrbitu);
    //cout<<"ktory: " << ktory << " e: "<< this->v1[ktory];
    if(zerojeden)
        this->v1[ktory] = this->v1[ktory] | this->maska;
    else
        this->v1[ktory] = this->v1[ktory] &~ this->maska;
 
    //cout<<" e2: "<< this->v1[ktory];
 
    return true;
}
 
void TabBit::PokazCalosc() {
    cout << endl << "Zawartosc: ";
    for(int i=this->rozmiar; i>0; i--) {
        bool tmp = this->v1[i];
        cout << tmp;
        if((i%8)==1)
            cout << " ";
    }
    cout << endl;
}
 
int TabBit::PobierzRozmiar() {
    return this->v1.size();
}
 
bool TabBit::get(int pozycja) {
    return this->v1[pozycja];
}
 
TabBit operator & (TabBit t1, TabBit t2) {
    TabBit temp;
    bool tmpv1, tmpv2;
    bool tmppush=0;
    for(int i=0; i<t1.PobierzRozmiar(); i++) {
        tmpv1 = t1.v1[i];
        tmpv2 = t2.v1[i];
        tmppush = tmpv1&tmpv2;
        //cout << "\nrozm: " << t1.PobierzRozmiar() << " i: " << i << " v[i]: " << tmpv1;
        //cout << "\ntmpv1: " << tmpv1 << " tmpv2: " << tmpv2 << " tmppush: " << tmppush;
        //temp.v1.push_back(tmppush);
        temp.set(tmppush, i); //v1.push_back(tmppush);
        //temp.PokazCalosc();
    }
    return temp;
}
 
int main () {
 /*
 TabBit b;
 b.PokazCalosc();
 cout << "Rozmiar: " << b.PobierzRozmiar() << endl;
 b.set(1,6);
 b.PokazCalosc();
 b.set(1,19);
 b.PokazCalosc();
 b.set(1,3);
 b.PokazCalosc();
 b.set(0,19);
 b.PokazCalosc();
 
 
int nr_bitu = 6;
 
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
nr_bitu = 19;
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
nr_bitu = 3;
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
 
*/
 
 
 TabBit abc1;
 TabBit abc2;
 abc1.set(1,6);
 abc2.set(1,4);
 abc2.set(1,5);
 abc2.set(1,6);
 abc1.PokazCalosc();
 abc2.PokazCalosc();
 TabBit abc3 = abc1 & abc2;
 abc3.PokazCalosc();
 
 while (!kbhit());
    return 0;
}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================
 
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
 
typedef int element;
class TabBit {
    public:
        TabBit();
        void PokazCalosc();
        int PobierzRozmiar();
        bool set(bool zerojeden, int pozycja);
        bool get(int pozycja);
        vector<int> v1;
 
    private:
        int rozmiar;
        int maska;
 
};
 
TabBit::TabBit() {
    this->rozmiar = 24;
 
    for(int i=0; i<=this->rozmiar; i++) {
        this->v1.push_back(0);
    }
}
 
bool TabBit::set(bool zerojeden, int pozycja) {
    // wstawienie pod dana pozycje jedynke lub zero
 
    //cout << endl << "Ustawienie bitu " << pozycja << " na " << zerojeden << endl;
    int nrbytu = pozycja / this->rozmiar;
    int nrbitu = pozycja % this->rozmiar;
    this->maska = 1<<nrbitu;
    int ktory = (nrbytu+nrbitu);
    //cout<<"ktory: " << ktory << " e: "<< this->v1[ktory];
    if(zerojeden)
        this->v1[ktory] = this->v1[ktory] | this->maska;
    else
        this->v1[ktory] = this->v1[ktory] &~ this->maska;
 
    //cout<<" e2: "<< this->v1[ktory];
 
    return true;
}
 
void TabBit::PokazCalosc() {
    cout << endl << "Zawartosc: ";
    for(int i=this->rozmiar; i>0; i--) {
        bool tmp = this->v1[i];
        cout << tmp;
        if((i%8)==1)
            cout << " ";
    }
    cout << endl;
}
 
int TabBit::PobierzRozmiar() {
    return this->v1.size();
}
 
bool TabBit::get(int pozycja) {
    return this->v1[pozycja];
}
 
TabBit operator & (TabBit t1, TabBit t2) {
    TabBit temp;
    bool tmpv1, tmpv2;
    bool tmppush=0;
    for(int i=0; i<t1.PobierzRozmiar(); i++) {
        tmpv1 = t1.v1[i];
        tmpv2 = t2.v1[i];
        tmppush = tmpv1&tmpv2;
        temp.set(tmppush, i);
    }
    return temp;
}
 
TabBit operator | (TabBit t1, TabBit t2) {
    TabBit temp;
    bool tmpv1, tmpv2;
    bool tmppush=0;
    for(int i=0; i<t1.PobierzRozmiar(); i++) {
        tmpv1 = t1.v1[i];
        tmpv2 = t2.v1[i];
        tmppush = tmpv1|tmpv2;
        temp.set(tmppush, i);
    }
    return temp;
}
 
 
int main () {
 /*
 TabBit b;
 b.PokazCalosc();
 cout << "Rozmiar: " << b.PobierzRozmiar() << endl;
 b.set(1,6);
 b.PokazCalosc();
 b.set(1,19);
 b.PokazCalosc();
 b.set(1,3);
 b.PokazCalosc();
 b.set(0,19);
 b.PokazCalosc();
 
 
int nr_bitu = 6;
 
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
nr_bitu = 19;
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
nr_bitu = 3;
cout << "\nBit numer " << nr_bitu << " ustawiony jest na " << b.get(nr_bitu);
 
*/
 
 
 TabBit abc1;
 TabBit abc2;
 abc1.set(1,3);
 abc1.set(1,6);
 abc1.set(1,16);
 abc1.set(1,17);
 abc1.set(1,22);
 abc2.set(1,4);
 abc2.set(1,5);
 abc2.set(1,6);
 abc2.set(1,17);
 abc2.set(1,21);
 abc2.set(1,22);
 
 TabBit abc3 = abc1 & abc2;
 TabBit abc4 = abc1 | abc2;
 
 cout << "\npierwszy: ";
 abc1.PokazCalosc();
 
 cout << "\ndrugi: ";
 abc2.PokazCalosc();
 
 cout << "\npierwszy & drugi: ";
 abc3.PokazCalosc();
 
 cout << "\npierwszy | drugi: ";
 abc4.PokazCalosc();
 
 while (!kbhit());
    return 0;
}
| Wózki dla dzieci | | Opony zimowe | | Programista PHP | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Załóż za darmo bloga | | Kody programów | | Smutne Opisy | | Opisy GG | | Pionowe opisy |