Kashub's Code Barn - "bisi180color"

podświetlone jako java (dodał(a) amenhotep @ 2011-04-16 15:09:04)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
package core;
 
import grafic.LiveObject;
import measurements.GeneratorFloat;
import measurements.HasNext;
import processing.core.PApplet;
import static core.AgentiEpistemici.*;
 
final class Agent {
 protected Student students;
 protected Teacher teachers;
 protected int nStudents, nTeachers;
 protected int age; // zile traite
 protected int deathAge; // durata de viata (numarul de zile pana la moarte)
 protected float belief; // increderea in ipoteza
 protected float pragmatism; // pragmatism, coeficientul de invatare din experienta
 protected float charisma;
 protected float exaggerate;
 protected int chats;
 
 protected final static GeneratorFloat
   success = LiveObject.readRegulator("Psuccess")
  ,experiment = LiveObject.readRegulator("Pexperiment")
  ,communication = LiveObject.readRegulator("Pcommunication")
  //,speechSteps = LiveObject.readRegulator("speech steps")
  ,maturity = LiveObject.readRegulator("sexual maturity")
  ,randomDeath = LiveObject.readRegulator("death age")
  ,randomBelief = LiveObject.readRegulator("belief at birth")
  ,randomPragmatism = LiveObject.readRegulator("pragmatism at birth")
  ,randomTrust = LiveObject.readRegulator("trust at birth")
  ,randomCharisma = LiveObject.readRegulator("charisma at birth")
  ,randomIniT = LiveObject.readRegulator("trust in parent")
  ,randomD = LiveObject.readRegulator("trust diffusion")
  ,agreementInfluence = LiveObject.readRegulator("agreement influence on trust")
  ,trustDecay = LiveObject.readRegulator("trust decay")
  ,needForTeachers = LiveObject.readRegulator("need for teachers")
  ,pragmatismDecay = LiveObject.readRegulator("pragmatism decay")
  ,trustInfluence = LiveObject.readRegulator("trust influence on belief")
  ,trustDump = LiveObject.readRegulator("trust thresh. to dump teacher")
  ,tolerance = LiveObject.readRegulator("listen to untrusted")
  ,successFrequency = LiveObject.readRegulator("success frequency")
  ,beliefFrequency = LiveObject.readRegulator("belief frequency")
  ,exaggeration = LiveObject.readRegulator("exaggeration")
  ,globalExaggeration = LiveObject.readRegulator("global exaggeration")
  ;
 
 Agent() {
  init();
 }
 
 Agent(Agent parent) {
  this();
  linkFrom(parent, randomIniT.getValue());
  getNewTeacher();
 }
 
 private void init() {
  deathAge = PApplet.round(randomDeath.getValue());
  belief = randomBelief.getValue();
  pragmatism = randomPragmatism.getValue();
  charisma = randomCharisma.getValue();
  exaggerate = exaggeration.getValue();
 }
 
 public void socialize() {
  for (int k=0; k<5; k++) {
   Agent candidate;
   do {candidate = mediu.randomAgentOtherThan(this);} while (candidate.isTeacherOf(this));
   linkFrom(candidate, randomTrust.getValue());
  }
 }
 
 public void live() {
  chats = 0;
  // experimentează
  if (experiment.happens()) {
   if (success.happens()) {
    belief += pragmatism*(1.0f-belief);
   }
   else {
    belief -= pragmatism*belief;
   }
  }
  // parcurge lista de profi și învață de la ei
  for (Teacher him=teachers; him!=null; him=him.next) {
   him.trust -= trustDecay.getValue()*him.trust; // viteza de scădere a încrederii odată cu înaintarea în vârstă
   if (communication.happens(map(him.trust, 0.0f, 1.0f, tolerance.getValue(), 1.0f))) {
    chats++;
    Agent teacher = him.theAgent();
    if (him.lastSpeech>=0.0f && agreementInfluence.getValue()>0.001f)
     him.trust += map(age, 0, 100, 0.001f, agreementInfluence.getValue()) * (agreeWith(him.lastSpeech) - him.trust);
    him.lastSpeech = teacher.speak();
    belief += teacher.charisma * him.trust * trustInfluence.getValue() * (him.lastSpeech - belief);
   }
  }
  // dacă nu prea are încredere într-un profesor, îl abandonează
  for (Teacher him=teachers; him!=null;) { // atenție că trecerea la next o fac manual în corpul ciclului !!!
   Teacher nextTeacher = him.next;
   if (trustDump.happens(him.trust)) {
    him.student.detach();
    him.detach();
   }
   him = nextTeacher;
  }
  // eventual își alege un profesor nou
  if (needForTeachers.happens(1.0f/nTeachers)) {
   getNewTeacher();
  }
  // îmbătrânește
  age++;
  pragmatism -= pragmatismDecay.getValue()*pragmatism;
 }
 
 boolean isTeacherOf(Agent other) {
  if (students==null) return false;
  for (Student him=students; him!=null; him=him.next) if (other==him.theAgent()) return true;
  return false;
 }
 
 boolean isStudentOf(Agent other) {
  if (teachers==null) return false;
  for (Teacher him=teachers; him!=null; him=him.next) if (other==him.theAgent()) return true;
  return false;
 }
 
 protected float agreeWith(float speech) { // în ce măsură speechul lui este apropiat de părerea mea
  // apropiere mare: agree -> 100%; apropiere mică: agree -> 0%
  return 1 - Math.abs(speech - belief);
 }
 
 void getNewTeacher() {
  Answer answer;
  Agent teacher;
  do {
   answer = askRandomFriend(this);
   teacher = answer.agent;
  } while(teacher==this
     || teacher.isTeacherOf(this)
     || teacher.isStudentOf(this));
  linkFrom(answer.agent, answer.trust);
 }
 
 public Answer askRandomFriend(Agent whoAsks) {
  float diffusion = randomD.getValue();
  float nGenericStudents = (nStudents + 1)*diffusion;
  float nFriends = nGenericStudents+nTeachers;
  float n;
  int nmax;
  float trust;
  Agent candidate;
  do {
   n = nFriends * random.nextFloat();
   if (n<diffusion) { // omul de pe stradă
    trust = 0.0f;
    candidate = mediu.randomAgentOtherThan(this, whoAsks);
   } else if (n<nGenericStudents) { // un student
    n -= diffusion;
    nmax = Math.min(nStudents, (int) Math.floor(n/diffusion));
    assert nmax<=nStudents : "nStudents = "+nStudents+", n = "+nmax;
    Student student = students;
    for (int i=0; i<nmax; i++) student = student.next;
    trust = 0.0f;
    if (student==null) student = students;
    assert student!=null : "Student is null! WHY THE FUCK??? nStudents = "+nStudents+", nmax = "+nmax;
    candidate = student.theAgent();
   } else { // un profesor
    n -= nGenericStudents;
    nmax = Math.min(nTeachers, (int) Math.floor(n));
    assert nmax<=nTeachers : "nTeachers = "+nTeachers+", n = "+nmax;
    Teacher teacher = teachers;
    for (int i=0; i<nmax; i++) teacher = teacher.next;
    if (teacher==null) teacher = teachers;
    assert teacher!=null : "Teacher is null! WHY THE FUCK??? nTeachers = "+nTeachers+", nmax = "+nmax;
    trust = teacher.trust;
    candidate = teacher.theAgent();
   }
  } while (candidate==whoAsks);
  if (trust==0.0f) return candidate.askRandomFriend(this).withNoTrust(); // recursie prin elev/omul de pe stradă
  else if (happens(trust)) return new Answer(candidate, trust); // e profesor de încredere, îl întorc chiar pe el
  else return candidate.askRandomFriend(this).with(trust); // recursie prin profesor de neîncredere
 }
 
 protected float speak() {
  /*
  if (speechSteps.getValue()==1) return belief;
  else if (belief==1.0f) return 1.0f;
  else return 1.0f/(speechSteps.getValue()-1) * PApplet.floor(speechSteps.getValue() * belief);
  */
  float e = exaggerate * globalExaggeration.getValue();
  e = (1+e)/(1-e);
  if (e==0.0f) return belief;
  else if (belief==0.5f) return 0.5f;
  else if (belief<0.5f) return 0.5f*(float) Math.pow(2*belief,e);
  else return 1-0.5f*(float) Math.pow(2*(1-belief),e);
 }
 
 public boolean isRipe() {
  return age>=deathAge;
 }
 
 public void die() {
  if (teachers !=null) {
   teachers.die();
   teachers = null; // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
  if (students !=null) {
   students.die();
   students = null; // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
 }
 
 public void linkFrom(Agent teacherAgent, float trust) {
  Teacher teacher = teacherAgent.new Teacher(trust);
  Student student = new Student();
  this.addTeacher(teacher);
  teacherAgent.addStudent(student);
  teacher.student = student;
  student.teacher = teacher;
 }
 
 /*
 public void linkTo(Agent studentAgent, float i, float p) {
  Teacher teacher = new Teacher(i, p);
  Student student = studentAgent.new Student();
  studentAgent.addTeacher(teacher);
  this.addStudent(student);
  teacher.student = student;
  student.teacher = teacher;
 }
 */
 
 private void addStudent(Student student) {
  if (students !=null) students.prev = student;
  student.next = students;
  students = student;
  nStudents++;
 }
 
 private void addTeacher(Teacher teacher) {
  if (teachers !=null) teachers.prev = teacher;
  teacher.next = teachers;
  teachers = teacher;
  nTeachers++;
 }
 
 protected final class Teacher extends HasNext<Teacher> { // vârf de săgeată
  protected Teacher prev;
  protected Student student; // celălalt capăt (fundul)
  protected float trust;
  protected float lastSpeech;
 
  private Teacher(float trust) {
   this.trust = trust;
   lastSpeech = -1.0f;
  }
 
  private void detach() { // se auto-scoate din lista teachers a nodului-părinte
   if (next!=null) next.prev = prev;
   if (prev!=null) prev.next = next;
   else student.theAgent().teachers = next;
   student.theAgent().nTeachers--;
   student = null; // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
 
  private void die() { // auto-distrugere recursivă a listei teachers
   if (next!=null) next.die(); // recursie
   student.detach();
   this.detach(); // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
 
  public Agent theAgent() {
   return Agent.this;
  }
 
 }
 
 protected final class Student extends HasNext<Student> { // fund de săgeată
  private Student prev;
  private Teacher teacher; // celălalt capăt (vârful)
 
  private void detach() { // se auto-scoate din lista students a nodului-părinte
   if (next!=null) next.prev = prev;
   if (prev!=null) prev.next = next;
   else teacher.theAgent().students = next;
   teacher.theAgent().nStudents--;
   teacher = null; // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
 
  private void die() { // auto-distrugere recursivă a listei students
   if (next!=null) next.die(); // recursie
   teacher.detach();
   this.detach(); // doar pentru ușurarea de Garbage Collection
  }
 
  public Agent theAgent() {
   return Agent.this;
  }
 
 }
 
}
 
final class Answer {
 Agent agent;
 float trust;
 
 Answer(Agent agent, float trust) {
  this.agent = agent;
  this.trust = trust;
 }
 
 Answer with(float trust) {
  this.trust *= trust;
  return this;
 }
 
 public Answer withNoTrust() {
  this.trust = 0.0f;
  return this;
 }
}
| Foteliki samochodowe | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista Trójmiasto | | Skróć link | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Pionowe opisy |