Kashub's Code Barn - "cgi"

podświetlone jako oracle8 (dodał(a) test @ 2018-09-11 09:53:35)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
location ~ [^/]\.php(/|$) {
  fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
  IF (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
    RETURN 404;
  }
 
  # Mitigate https://httpoxy.org/ vulnerabilities
  fastcgi_param HTTP_PROXY "";
 
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index INDEX.php;
 
  # include the fastcgi_param setting
  include fastcgi_params;
 
  # SCRIPT_FILENAME parameter IS used FOR PHP FPM determining
  # the script name. IF it IS NOT SET IN fastcgi_params FILE,
  # i.e. /etc/nginx/fastcgi_params OR IN the parent contexts,
  # please COMMENT off following line:
  # fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
}
| Opony letnie | | Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Programista PHP | | Skróć link | | Darmowe Blogi | | Skracacz adresów | | Opisy GG | | Pionowe opisy |