Kashub's Code Barn - "gAA"

podświetlone jako bash (dodał(a) nitro @ 2013-08-29 21:38:12)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#!/bin/bash
dialog --clear --separate-output --title "Wybór pluginów i łatek GARGOYLE" \
--backtitle "Konfiguracja gargoyle PL" \
--checklist \
"Używając spacji zaznacz to co chcesz aby było w języku polskim:" 90 700 900 \
"ddns-gargoyle" "spolszczona zakładka ddns" "off" \
"gargoyle-i91n-pl" "spolszczony interfejs www" "off" \
"gargoyle-openvpn" "spolszczony plugin gargoyle-openvpn" "off" \
"gargoyle-tor" "spolszczony plugin tor" "off" \
"gargoyle-usb-printer" "spolszczony plugin obsługi drukarki usb" "off" \
"gargoyle-usb-storage" "spolszczony plugin obsługi pamięci usb" "off" \
"gargoyle-logread" "spolszczony plugin czytający logi z poziomu WWW" "off" \
"gargoyle-minidlna" "spolszczony plugin wspierający DLNA" "off" \
"gargoyle-ping-watchdog" "spolszczony plugin ping watchdog" "off" \
"gargoyle-webcam" "spolszczony plugin wspierający kamerki" "off" \
"gargoyle-webshell" "spolszczony plugin powłoki shell z poziomu WWW" "off" \
"gargoyle-wifi-schedule" "spolszczony plugin planowania zarządzaniem WiFi" "off" \
"download-downloaded-files" "ściągnij wcześniej pliki downloaded" "off" \
2> konfiguracja
clear
 
echo "#################### Ściągam Gargoyle SDK ####################"
git clone https://github.com/ericpaulbishop/gargoyle.git
 
echo "#################### Pobieram najświeższą listę patchy ####################"
wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment -O - | grep patch | sed 's/.*>\(.*\.patch\)<.*/\1/' > lista-patchy
cp lista-patchy gargoyle/package
 
echo "#################### Upewniam się, że patche będą pasować do wersji gargoyle ####################"
sleep 2
wersja=`grep ^ddns lista-patchy | sed -e s/ddns-gargoyle-//g -e s/-pl.patch//g`
cd gargoyle
git reset --hard $wersja
cd ..
sleep 1
 
echo "#################### Kopiowanie konfiguracji ####################"
cp konfiguracja gargoyle/package
 
echo "################## Wchodzę do katalogu package ###############"
cd gargoyle/package
 
echo "#################### Dodaję pluginy od @Obsy do folderu package ####################"
sleep 2
git clone https://github.com/obsy/packages
cd packages
find . -name "*.git*" -print0 | xargs -0 rm -rf
rm README.md
cd ..
cp -rf packages/* .
rm -rf packages
 
echo "#################### Dodaję pluginy od @Mari0 do folderu package ####################"
sleep 2
git clone https://github.com/Mari00/gargoyle-plugins.git
cd gargoyle-plugins
find . -name "*.git*" -print0 | xargs -0 rm -rf
rm README.md
cd ..
cp -rf gargoyle-plugins/* .
rm -rf gargoyle-plugins
 
echo "#################### Dodaję pluginy od @Arteq do folderu package ####################"
sleep 2
git clone https://github.com/artekw/plugin-gargoyle-tinyproxy
cd plugin-gargoyle-tinyproxy
find . -name "*.git*" -print0 | xargs -0 rm -rf
rm README
cd ..
 
echo "#################### Wprowadzanie zmian...(patchowanie)... ####################"
sleep 2
paczka1=`cat konfiguracja |grep ddns-gargoyle`
link1=`grep ^ddns-gargoyle lista-patchy`
if [ "$paczka1" = "ddns-gargoyle" ] ; then
 echo "#################### Pobieram łatkę ddns-gargoyle ####################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link1}
 echo "#################### Nakładam patch polonizujący ddns... ####################"
 patch -p0 -i ${link1}
 sleep 2
 rm ${link1}
else
 echo "#################### Pomijam polonizację ddns-gargoyle ####################"
 sleep 1
fi
 
paczka2=`cat konfiguracja |grep gargoyle-i91n-pl`
link2=`grep ^gargoyle lista-patchy`
if [ "$paczka2" = "gargoyle-i91n-pl" ] ; then
 echo "#################### Pobieram łatkę polonizującą interfejs www ####################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link2}
 echo "#################### Nakładam patch polonizujący www... ####################"
 patch -p0 -i ${link2}
 sleep 2
 rm ${link2}
else
 echo "#################### Pomijam polonizację gargoyle-pl ####################" && sleep 2
fi
 
paczka3=`cat konfiguracja |grep gargoyle-openvpn`
link3=`grep ^plugin-gargoyle-openvpn lista-patchy`
if [ "$paczka3" = "gargoyle-openvpn" ] ; then
 echo "#################### Pobieram patch polonizujący gargoyle-openvpn ####################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link3}
 echo "#################### Nakładam patch polonizujący gargoyle-openvpn... ####################"
 patch -p0 -i ${link3}
 sleep 2
 rm ${link3}
else
 echo "#################### Pomijam polonizację gargoyle-openvpn ####################"
 sleep 1
fi
 
paczka4=`cat konfiguracja |grep gargoyle-tor`
link4=`grep ^plugin-gargoyle-tor lista-patchy`
if [ "$paczka4" = "gargoyle-tor" ] ; then
 echo "#################### Pobieram łatkęp polonizującą gargoyle-tor ####################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link4}
 echo "#################### Dodaję patch polonizujący gargoyle-tor... ####################"
 patch -p0 -i ${link4}
 sleep 2
 rm ${link4}
else
 echo "#################### Pomijam polonizację gargoyle-tor ####################"
 sleep 1
fi
 
paczka5=`cat konfiguracja |grep gargoyle-usb-printer`
link5=`grep ^plugin-gargoyle-usb-printer lista-patchy`
if [ "$paczka5" = "gargoyle-usb-printer" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-usb-printer ##################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link5}
 echo "################## Dodaję patch polonizujący gargoyle-usb-printer... ##################"
 patch -p0 -i ${link5}
 sleep 2
 rm ${link5}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-usb-printer ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka6=`cat konfiguracja |grep gargoyle-usb-storage`
link6=`grep ^plugin-gargoyle-usb-storage lista-patchy`
if [ "$paczka6" = "gargoyle-usb-storage" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-usb-storage ##################"
 sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link6}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-usb-storage... ##################"
 patch -f -p0 -i ${link6}
 sleep 2
 rm ${link6}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-usb-storage ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka7=`cat konfiguracja |grep gargoyle-logread`
link7=`grep ^plugin-gargoyle-logread lista-patchy`
if [ "$paczka7" = "gargoyle-logread" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-logread ##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link7}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-logread ... ##################"
 patch -p0 -i ${link7}
 sleep 2
 rm ${link7}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-logread ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka8=`cat konfiguracja |grep gargoyle-minidlna`
link8=`grep ^plugin-gargoyle-minidlna lista-patchy`
if [ "$paczka8" = "gargoyle-minidlna" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-minidlna##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link8}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-minidlna... ##################"
 patch -p0 -i ${link8}
 sleep 2
 rm ${link8}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-minidlna ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka9=`cat konfiguracja |grep gargoyle-ping-watchdog`
link9=`grep ^plugin-gargoyle-ping-watchdog lista-patchy`
if [ "$paczka9" = "gargoyle-ping-watchdog" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-ping-watchdog##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link9}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-ping-watchdog... ##################"
 patch -p0 -i ${link9}
 sleep 2
 rm ${link9}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-ping-watchdog ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka10=`cat konfiguracja |grep gargoyle-wifi-schedule`
link10=`grep ^plugin-gargoyle-wifi-schedule lista-patchy`
if [ "$paczka10" = "gargoyle-wifi-schedule" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-wifi-schedule##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link10}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-wifi-schedule... ##################"
 patch -p0 -i ${link10}
 sleep 2
 rm ${link10}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-wifi-schedule ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka11=`cat konfiguracja |grep gargoyle-webshell`
link11=`grep ^plugin-gargoyle-webshell lista-patchy`
if [ "$paczka11" = "gargoyle-webshell" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-webshell##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link11}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-webshell... ##################"
 patch -p0 -i ${link11}
 sleep 2
 rm ${link11}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-webshell ##############"
 sleep 1
fi
 
paczka12=`cat konfiguracja |grep gargoyle-webcam`
link12=`grep ^plugin-gargoyle-webcam lista-patchy`
if [ "$paczka12" = "gargoyle-gargoyle-webcam" ] ; then
 echo "################## Pobieram łatkę polonizującą gargoyle-webcam ##################" && sleep 2
 wget http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/attitude_adjustment/${link12}
 echo "################## Dodaję patch polonizacyjny gargoyle-webcam... ##################"
 patch -p0 -i ${link12}
 sleep 2
 rm ${link12}
else
 echo "################## Pomijam polonizację gargoyle-webcam ##############"
 sleep 1
fi
 
cd ..
 
paczka13=`cat konfiguracja |grep download-downloaded-files`
if [ "$paczka13" = "download-downloaded-files" ] ; then
 echo "################## Pobieram wcześniejsze pliki downloaded ##################" && sleep 2
 mkdir -p downloaded
 cd downloaded
 echo "################## Pobieram listę plików ##################"
 wget --no-check-certificate -O list-downloaded-files https://www.dropbox.com/sh/rvl465djz53fpok/IFxXa4FSvR/gargoyle/downloaded && cat list-downloaded-files | grep -o 'https://www.dropbox.com/sh/rvl465djz53fpok/[^"]*' | uniq > list-downloaded-files2
 num=$(cat list-downloaded-files2 | wc -l)
 i=1
 for f in $(cat list-downloaded-files2)
 do
  echo "[$i/$num] "$f
	echo ""
  wget --no-check-certificate $f
  i=$((i+1))
	echo ""	
 done
 rm downloaded*
 rm list-downloaded-files*
 cd ..
else
 echo "################## Pomijam pobieranie plików downloaded ##############"
 sleep 1
fi
 
echo "################## Czyszczę pozostałości po plikach konfiguracyjnych skryptu ##################"
rm package/lista-patchy 2>/dev/null
rm package/konfiguracja 2>/dev/null
rm package/*.patch* 2>/dev/null
rm ../lista-patchy 2>/dev/null
rm ../konfiguracja 2>/dev/null
rm ../*.patch* 2>/dev/null
 
echo "################## Przechodzę do menuconfig.. ##################"
sleep 1
make custom V=s
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Opony letnie | | Programista Trójmiasto | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Przenieś bloga z onetu | | Wklejacz kodów | | Skróć link | | Pionowe opisy |