Kashub's Code Barn - "cgi"

podświetlone jako autoit (dodał(a) test @ 2018-09-11 09:53:35)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
location ~ [^/]\.php(/|$) {
  fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
  if (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
    return 404;
  }
 
  # Mitigate https://httpoxy.org/ vulnerabilities
  fastcgi_param HTTP_PROXY "";
 
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
 
  # include the fastcgi_param setting
  include fastcgi_params;
 
  # SCRIPT_FILENAME parameter is used for PHP FPM determining
  # the script name. If it is not set in fastcgi_params file,
  # i.e. /etc/nginx/fastcgi_params or in the parent contexts,
  # please comment off following line:
  # fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
}
| Opony letnie | | Opony specjalne | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista PHP | | Skróć link | | Blogi za darmo | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Załóż za darmo bloga | | Opisy na Facebooka |