Kashub's Code Barn - "kodzik"

podświetlone jako pascal (dodał(a) artnew @ 2009-03-07 13:23:05)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program sygnalki;
uses dos,crt;
begin clrscr;
 
 
 
 
 
gotoxy(20,10);   {pierwszy szablon}
writeln('_');
 
gotoxy(19,11);
writeln('I');
 
gotoxy(21,11);
writeln('I');
 
gotoxy(20,12);
writeln('-');
 
gotoxy(19,13);
writeln('I');
 
gotoxy(21,13);
writeln('I');
 
gotoxy(20,14);
writeln('-');
 
gotoxy(19,15);
writeln('I');
 
gotoxy(21,15);
writeln('I');
 
gotoxy(20,16);
writeln('-');    {koniec szablona 1st}
 
 
 
 
 
 
gotoxy(40,10);   {drugi szablon}
writeln('_');
 
gotoxy(39,11);
writeln('I');
 
gotoxy(41,11);
writeln('I');
 
gotoxy(40,12);
writeln('-');
 
gotoxy(39,13);
writeln('I');
 
gotoxy(41,13);
writeln('I');
 
gotoxy(40,14);
writeln('-');
 
gotoxy(39,15);
writeln('I');
 
gotoxy(41,15);
writeln('I');
 
gotoxy(40,16);
writeln('-');   {koniec szablona 2nd}
 
 
 
 
 
 
gotoxy(20,11);  {1st swiatelka}
textcolor(4);
writeln('o');
 
gotoxy(40,15);
textcolor(2);
writeln('o');
 
delay(5000);   {koniec 1st swiatelek}
 
 
 
 
 
 
gotoxy(20,13);  {zolte swiatelka}
textcolor(6);
writeln('o');
 
gotoxy(40,13);
textcolor(6);
writeln('o');
 
delay(2000);   {koniec zoltych swiatelek}
 
 
 
 
 
 
gotoxy(20,11);  {wygasanie}
textcolor(4);
writeln(' ');
 
gotoxy(40,15);
textcolor(2);
writeln(' ');
 
gotoxy(20,13);
textcolor(6);
writeln(' ');
 
gotoxy(40,13);
textcolor(6);
writeln(' ');   {wygasanie}
 
 
 
 
 
 
gotoxy(20,15);  {3rd swiatelka}
textcolor(2);
writeln('o');
 
gotoxy(40,11);
textcolor(4);
writeln('o');
 
delay(5000);   {koniec 3rd swiatelek}
 
 
 
 
repeat until keypressed;
end.
| Wózki dla dzieci | | Sklep z oponami | | Opony całoroczne | | Opony specjalne | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | karma dla psa - sklep | | Przenieś bloga z onetu | | Skracacz linków | | Gnieżdżewo |