Kashub's Code Barn - "cgi"

podświetlone jako qbasic (dodał(a) test @ 2018-09-11 09:53:35)

Twoja wyszukiwarka
T-Mobile
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
location ~ [^/]\.php(/|$) {
  fastcgi_split_path_info ^(.+?\.php)(/.*)$;
  IF (!-f $document_root$fastcgi_script_name) {
    RETURN 404;
  }
 
  # Mitigate https://httpoxy.org/ vulnerabilities
  fastcgi_param HTTP_PROXY "";
 
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
 
  # include the fastcgi_param setting
  include fastcgi_params;
 
  # SCRIPT_FILENAME parameter IS used FOR PHP FPM determining
  # the script NAME. IF it IS NOT set in fastcgi_params file,
  # i.e. /etc/nginx/fastcgi_params OR in the parent contexts,
  # please comment OFF following LINE:
  # fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
}
| Sklepy internetowe | | Foteliki samochodowe | | Wózki dla dzieci | | Sklep z oponami | | Opony specjalne | | Skróć link | | Gnieżdżewo | | Opisy na Facebooka | | Pionowe opisy |