Kashub's Code Barn - "graf eulerowski"

podświetlone jako c (dodał(a) Aww @ 2014-04-11 16:40:53)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<stdio.h>
#define MAX 99
void eulera(int c, int *su, int *tx){
 int jest=1, koniec=0, x=2, k, alfa=0;
 while(koniec != 1){
  if(*(tx+jest*MAX+x) != 0) {
   for(k=1; k<=c; k++){
	if(*(tx+jest*MAX+k) != 0){
	 if(alfa > *(su+k)){
	 x=alfa; }
	else {
	 x=k;
	 alfa=*(su+k);
	}
  }
	else { x=x;
	 k++; }
   }
  }
 else {
   if(jest > c){
	koniec=1;
	printf("KONIEC\n");
   }
   else {
   if(x==c){ 
x=0; jest++;
	koniec=1;
	printf("NIE MA DALSZEGO PRZEJSCIA\n");
}
   else {
x++;
}
  }
  }
  if(*(tx+jest*MAX+x) != 0){  
   printf(" %d - %d : ok \n", jest, x);
   *(tx+jest*MAX+x) = 0;
   *(tx+x*MAX+jest) = 0;
   *(su+jest) = *(su+jest) - 1;
	  jest=x;
	  x=1;
	  alfa=0;
  }
 }
 }
void zerowanie(int *tab, int *sumaa){
 int i,y;
 for(i=0; i<99; i++){
  *(sumaa+i) = 0;
  for(y=0; y<99; y++){
   *(tab+i*10+y)=0;
   }
 }
}
int max(int x, int *y){
 int i, maxi;
 maxi= *(y+1);
 for(i=2; i<=x; i++){
  if(*(y+i) > maxi){   /* Wyszukanie najwiekszego stopnia wierzcholka */
   maxi=*(y+i); }    /* Stopien grafu */
  else
   { maxi=maxi;
   }
 }
 return maxi;
}
main(){
int t[MAX][MAX];
int suma[MAX];
 int i, punkty, y, a, s, po;
 int *tab;
 int *sumaa;
 tab = &t[0][0];
 sumaa = &suma[0];
 zerowanie(tab, sumaa);
 printf("Ile graf posiada wierzchokow ?\n");
 scanf("%d", &punkty);
 for(i=1; i<=punkty; i++){
  printf("0 = EOF || Wierzcholek %d laczy sie z : \n", i);
  for(y=1; y<=90; y++){;   
   scanf("%d", &po);
   if(po==0) { y=92; }
   else {
	t[i][po]=1;
   t[po][i]=1;
   if(i==po){
	printf("Blad? M[i,j] / i = j = 1 !");
	goto exi; }
   }
  }
 }
 printf("\n\nMacierz:\n\n");
 for(a=1; a<=punkty; a++){
  printf("|");
  for(s=1; s<=punkty; s++){
   suma[a]=suma[a]+t[a][s]; 
   printf("%d ", *(tab+a*MAX+s)); /* drukuj macierz*/
   if(s==punkty){ printf("|\n"); }
  }
 }
 printf("\n");
 for(i=1; i<=punkty; i++){
  printf("Stopien wierzcholka %d = %d \n", i, *(sumaa+i)); 
 }
 printf("\nStopien Grafu = %d\n\n", max(punkty, sumaa));
 
 eulera(punkty, sumaa, tab);
printf("\n\n");
 for(a=1; a<=punkty; a++){
  printf("| ");
  for(s=1; s<=punkty; s++){
suma[90]=suma[90]+t[a][s];
   printf("%d ", *(tab+a*MAX+s)); /* drukuj macierz*/
   if(s==punkty){ printf("|\n"); }
  }
 }
 if(suma[90] == 0) {
  printf("\nGRAF JEST EULEROWSKI\n");
 }
 else {
 printf("\nGRAF NIE JEST EULEROWSKI\n");
 }
 exi:
getchar();
return 0;
}
| Sklep z oponami | | Opony zimowe | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Dyskretny sexshop internetowy | | karma dla psa - sklep | | Programista Trójmiasto | | Darmowe Blogi | | Skracacz linków | | Gnieżdżewo | | Opisy na Facebooka |