Kashub's Code Barn - "graf eulerowski"

podświetlone jako qbasic (dodał(a) Aww @ 2014-04-11 16:40:53)

Twoja wyszukiwarka
T-Mobile
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<stdio.h>
#define MAX 99
void eulera(INT c, INT *su, INT *tx){
 INT jest=1, koniec=0, x=2, k, alfa=0;
 WHILE(koniec != 1){
  IF(*(tx+jest*MAX+x) != 0) {
   FOR(k=1; k<=c; k++){
	IF(*(tx+jest*MAX+k) != 0){
	 IF(alfa > *(su+k)){
	 x=alfa; }
	ELSE {
	 x=k;
	 alfa=*(su+k);
	}
  }
	ELSE { x=x;
	 k++; }
   }
  }
 ELSE {
   IF(jest > c){
	koniec=1;
	printf("KONIEC\n");
   }
   ELSE {
   IF(x==c){ 
x=0; jest++;
	koniec=1;
	printf("NIE MA DALSZEGO PRZEJSCIA\n");
}
   ELSE {
x++;
}
  }
  }
  IF(*(tx+jest*MAX+x) != 0){  
   printf(" %d - %d : ok \n", jest, x);
   *(tx+jest*MAX+x) = 0;
   *(tx+x*MAX+jest) = 0;
   *(su+jest) = *(su+jest) - 1;
	  jest=x;
	  x=1;
	  alfa=0;
  }
 }
 }
void zerowanie(INT *TAB, INT *sumaa){
 INT i,y;
 FOR(i=0; i<99; i++){
  *(sumaa+i) = 0;
  FOR(y=0; y<99; y++){
   *(TAB+i*10+y)=0;
   }
 }
}
INT max(INT x, INT *y){
 INT i, maxi;
 maxi= *(y+1);
 FOR(i=2; i<=x; i++){
  IF(*(y+i) > maxi){   /* Wyszukanie najwiekszego stopnia wierzcholka */
   maxi=*(y+i); }    /* Stopien grafu */
  ELSE
   { maxi=maxi;
   }
 }
 RETURN maxi;
}
main(){
INT t[MAX][MAX];
INT suma[MAX];
 INT i, punkty, y, a, s, po;
 INT *TAB;
 INT *sumaa;
 TAB = &t[0][0];
 sumaa = &suma[0];
 zerowanie(TAB, sumaa);
 printf("Ile graf posiada wierzchokow ?\n");
 scanf("%d", &punkty);
 FOR(i=1; i<=punkty; i++){
  printf("0 = EOF || Wierzcholek %d laczy sie z : \n", i);
  FOR(y=1; y<=90; y++){;   
   scanf("%d", &po);
   IF(po==0) { y=92; }
   ELSE {
	t[i][po]=1;
   t[po][i]=1;
   IF(i==po){
	printf("Blad? M[i,j] / i = j = 1 !");
	GOTO exi; }
   }
  }
 }
 printf("\n\nMacierz:\n\n");
 FOR(a=1; a<=punkty; a++){
  printf("|");
  FOR(s=1; s<=punkty; s++){
   suma[a]=suma[a]+t[a][s]; 
   printf("%d ", *(TAB+a*MAX+s)); /* drukuj macierz*/
   IF(s==punkty){ printf("|\n"); }
  }
 }
 printf("\n");
 FOR(i=1; i<=punkty; i++){
  printf("Stopien wierzcholka %d = %d \n", i, *(sumaa+i)); 
 }
 printf("\nStopien Grafu = %d\n\n", max(punkty, sumaa));
 
 eulera(punkty, sumaa, TAB);
printf("\n\n");
 FOR(a=1; a<=punkty; a++){
  printf("| ");
  FOR(s=1; s<=punkty; s++){
suma[90]=suma[90]+t[a][s];
   printf("%d ", *(TAB+a*MAX+s)); /* drukuj macierz*/
   IF(s==punkty){ printf("|\n"); }
  }
 }
 IF(suma[90] == 0) {
  printf("\nGRAF JEST EULEROWSKI\n");
 }
 ELSE {
 printf("\nGRAF NIE JEST EULEROWSKI\n");
 }
 exi:
getchar();
RETURN 0;
}
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Opony motocyklowe | | Opony zimowe | | karma dla psa - sklep | | Programista PHP | | Skróć link | | Wklejacz kodów | | Skracacz adresów | | Smutne Opisy | | Pionowe opisy |