Kashub's Code Barn - "Run Pi-Hole with DHCP enabled on Synology with Docker"

podświetlone jako bash (dodał(a) kasuhb @ 2023-02-01 13:53:43)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
docker run -d --name=pihole -e WEB_PORT=8080 -e WEBPASSWORD=thisisyourpasswordtologintothewebinterface -e FTLCONF_LOCAL_IPV4=192.168.0.200 -e TZ=Europe/London -e DNSMASQ_USER=root  -e DNSMASQ_LISTENING=local -v /volume1/docker/pihole/dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d -v /volume1/docker/pihole/pihole:/etc/pihole --cap-add=NET_ADMIN --net=host --restart always pihole/pihole
 
| Foteliki samochodowe | | Kamery IP sklep | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Skracacz linków | | Przenieś bloga z onetu | | Kody programów | | Wklejacz kodów | | Skracacz adresów |