Kashub's Code Barn - "automating screen capture of web pages"

podświetlone jako bash (dodał(a) jart @ 2009-10-07 05:50:16)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#################################
## xffhandler.sh
#!/bin/bash
SLEEP_INT=10
 
case "$1" in
start)
 DISPLAY=:2.0
 export DISPLAY
 
 if [[ "$(top -bn1 | grep Xvfb)" == "" ]];
 then
 echo "Starting Xvfb (and waiting $SLEEP_INT secs)..."
 #Xvfb :2 -screen 0 1024x1400x24 >/dev/null 2>&1 &
 Xvfb :2 -screen 0 1024x2000x24 >/dev/null 2>&1 &
 while [[ "$(top -bn1 | grep Xvfb)" == "" ]];
 do
 sleep $SLEEP_INT;
 done
 else
 echo "Xvfb ALREADY LOADED"
 fi
 
 if [[ "$(top -bn1 | grep firefox-bin)" == "" ]];
 then
 echo "Starting firefox (and waiting $SLEEP_INT secs)..."
 firefox >/dev/null 2>&1 &
 sleep $SLEEP_INT;
 while [[ "$(top -bn1 | grep firefox-bin)" == "" ]];
 do
 sleep $SLEEP_INT;
 done
 else
 echo "firefox ALREADY LOADED"
 fi
;;
 
stop)
 echo "Stopping firefox/Xvfb..."
 if [[ "$(top -bn1 | grep firefox-bin)" != "" ]];
 then
 killall firefox-bin
 echo " firefox has been killed"
 else
 echo " firefox NOT LOADED"
 fi
 
 if [[ "$(top -bn1 | grep Xvfb)" != "" ]];
 then
 killall Xvfb
 echo " Xvfb has been killed"
 else
 echo " Xvfb NOT LOADED"
 fi
;;
 
status)
 if [[ "$(top -bn1 | grep Xvfb)" != "" ]];
 then
 echo "Xvfb is running"
 else
 echo "Xvfb NOT running"
 fi
 
 if [[ "$(top -bn1 | grep firefox-bin)" != "" ]];
 then
 echo "Firefox is running"
 else
 echo "Firefox is NOT running"
 fi
;;
esac
exit 0
#################################
 
#################################
## ffcapture.sh
#!/bin/bash
URL=$1
FILE=$2
CPU_LIMIT=15
SLEEP_INT=15
DISPLAY=:2.0
 
echo "performing a screen capture on:"
echo " $URL"
echo " and saving result to: $FILE"
 
/path/to/XFFhandler.sh start
export DISPLAY
firefox -remote "openurl($URL,new-window)"
sleep $SLEEP_INT
 
echo " waiting for page to load (pid's cpu usage < $CPU_LIMIT)"
while [[ "$(top -bn1 | grep firefox-bin | awk '{print $9}')" > "$CPU_LIMIT" ]];
do
 echo " sleeping for $SLEEP_INT secs...";
 sleep $SLEEP_INT;
done
xwd -root -silent | convert - $FILE ## wait until page is loaded
 
echo "success! ...i think :)";
/path/to/XFFhandler.sh stop
exit 0
#################################
| Katalog Sklepów internetowych | | Opony zimowe | | Kamery IP sklep | | Dyskretny sexshop internetowy | | Programista Trójmiasto | | Blogi za darmo | | Wklejacz kodów | | Gnieżdżewo | | Smutne Opisy |