Kashub's Code Barn - "Któraś z pierwszych laborek z ASP"

podświetlone jako asp (dodał(a) Kashub @ 2007-07-12 23:46:44)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page 
{
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
 
  }
	protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
	{
		try
		{
			Int32 a = Int32.Parse(TextBox1.Text);
			Int32 b = Int32.Parse(TextBox2.Text);
			Int32 wynik = a + b;
 
			Label1.Text = wynik.ToString();
		}
		catch (FormatException)
		{
			Label1.Text = "Podano b??dne dane!!!";
		}
		finally	{
			Label1.Text += " Thanks for using :P";
		}
	}
}
 
 
 
 
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl">
<head runat="server">
  <title>blablablabla</title>
  <style type="text/css">
  * { font-size: 24px; }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
		<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox><br />
		<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox><br />
		<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="Button1_Click" />
		<br /><asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>
  </div>
  </form>
</body>
</html>
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Foteliki samochodowe | | Opony letnie | | Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Skracacz linków | | Przenieś bloga z onetu | | Gnieżdżewo |