Kashub's Code Barn - "bebdb"

podświetlone jako text (dodał(a) jejshd @ 2023-03-28 08:45:52)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
<html>
<head>
 <!-- Bootstrap CDN -->
 <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/css/bootstrap.min.css">
 <!-- Material Design CDN -->
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/material-design-lite/1.3.0/material.indigo-pink.min.css">
 <!-- jQuery CDN -->
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
 <!-- Bootstrap JS CDN -->
 <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.5.2/js/bootstrap.min.js"></script>
 <!-- Material Design JS CDN -->
 <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/material-design-lite/1.3.0/material.min.js"></script>
</head>
<body>
 <div class="container-fluid">
  <!-- Button to create table -->
  <button id="create-table" class="btn btn-primary btn-lg" style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);">Create Table</button>
  <!-- Search bar to filter table -->
  <input id="search-table" class="form-control" type="text" placeholder="Search table..." style="position: absolute; top: 10%; right: 10%; display: none;">
  <!-- Table to display data -->
  <table id="data-table" class="table table-striped table-bordered mdl-data-table mdl-js-data-table mdl-shadow--2dp" style="position: absolute; top: 20%; left: 10%; display: none;">
   <thead>
    <tr>
     <th class="mdl-data-table__cell--non-numeric">Name</th>
     <th>Age</th>
     <th>Gender</th>
     <th>Country</th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody id="table-body">
    <!-- Table rows will be added dynamically -->
   </tbody>
  </table>
 </div>
 
 <script>
  // Sample data for the table
  var data = [
   {name: "Alice", age: 25, gender: "Female", country: "USA"},
   {name: "Bob", age: 32, gender: "Male", country: "UK"},
   {name: "Charlie", age: 28, gender: "Male", country: "Canada"},
   {name: "David", age: 23, gender: "Male", country: "Australia"},
   {name: "Eve", age: 27, gender: "Female", country: "France"}
  ];
 
  // Function to create a table row from an object
  function createTableRow(obj) {
   var row = $("<tr></tr>");
   for (var key in obj) {
    if (key === "name") {
     // Name column is non-numeric
     row.append($("<td class='mdl-data-table__cell--non-numeric'></td>").text(obj[key]));
    } else {
     // Other columns are numeric
     row.append($("<td></td>").text(obj[key]));
    }
   }
   return row;
  }
 
  // Function to create a table from an array of objects
  function createTable(data) {
   var tableBody = $("#table-body");
   // Clear the table body
   tableBody.empty();
   // Loop through the data and append rows
   for (var i = 0; i < data.length; i++) {
    tableBody.append(createTableRow(data[i]));
   }
  }
 
  // Function to filter the table by a search term
  function filterTable(term) {
   // Get all the table rows
   var rows = $("#data-table tbody tr");
   // Loop through the rows and hide or show them based on the term
   for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
    var row = $(rows[i]);
    // Get the text content of the row
    var text = row.text().toLowerCase();
    // Check if the term is in the text
    if (text.indexOf(term.toLowerCase()) > -1) {
     // Show the row
     row.show();
    } else {
     // Hide the row
     row.hide();
    }
   }
  }
 
  // When the document is ready
  $(document).ready(function() {
   // When the create table button is clicked
   $("#create-table").click(function() {
    // Create the table from the data
    createTable(data);
    // Animate the button to the top left corner
    $(this).animate({top: "10%", left: "10%"}, 1000);
    // Fade in the search bar and the table
    $("#search-table").fadeIn(1000);
    $("#data-table").fadeIn(1000);
   });
 
   // When the search bar value changes
   $("#search-table").on("input", function() {
    // Get the search term
    var term = $(this).val();
    // Filter the table by the term
    filterTable(term);
   });
  });
 </script>
</body>
</html>
| Katalog Sklepów internetowych | | Sklep z oponami | | Opony letnie | | Opony motocyklowe | | Opony specjalne | | karma dla psa - sklep | | Skracacz linków | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Załóż za darmo bloga | | Gnieżdżewo |