Kashub's Code Barn - "Convert mp3 to video with static image (to uplod to youtube for example)"

podświetlone jako actionscript (dodał(a) kashub @ 2022-04-24 16:24:55)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
# the command creates a video named output.mp4 which is as long as the music file a.mp3 and all it shows is a static image named static.png
# useful if you want to upload mp3 to youtube, but it only lets you upload videos
ffmpeg -loop 1 -i static.png -i a.mp3 -c:v libx264 -c:a aac -strict experimental -b:a 192k -shortest output.mp4
| Foteliki samochodowe | | Opony specjalne | | Skróć link | | Blog o książkach | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Załóż za darmo bloga | | Wklejacz kodów | | Smutne Opisy | | Opisy na Facebooka |