Kashub's Code Barn - "test"

podświetlone jako c (dodał(a) marek @ 2010-01-12 22:14:20)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
 
int **Tworzenie( int wiersze, int kolumny);
int zapisz(int **MacierzC, int wiersze, int kolumny);
 
int main()
{
   FILE *macierzA;
   macierzA = fopen("A.txt","r");
   int z,temp;
   temp=0;
   int wiersze=0;
   while ((fscanf(macierzA,"%c",&z))!= EOF)
     {
        if (z == '\n')
        {
            wiersze++;
        }
    }
    rewind(macierzA);
 
  int e =0;
  int kolumny=0;
 
    while ((fscanf(macierzA,"%lf",&temp))!= EOF)
    {
        e++;
    }
    rewind(macierzA);
    kolumny=e/ wiersze;
 
  int **MacierzA;
  MacierzA = Tworzenie(wiersze, kolumny);
printf("%d %d" ,wiersze,kolumny);
getch();
  int i, j;
    for (i=0;i<wiersze;i++)
    {
        for (j=0;j<kolumny;j++)
        {
            if ((fscanf(macierzA,"%lf",&temp))!= EOF)
            {
                MacierzA[i][j] = temp;
            } else
            {
                printf("\nBrak pliku. Program konczy dzialanie\n");
                getch();
                exit(1);
            }
        }
        printf("\n");
    }
 
fclose(macierzA);
   int wiersze1=0;
 
   FILE *macierzB;
   macierzB = fopen("B.txt","r");
   int z1,temp1;
   temp1=0;
 
   while ((fscanf(macierzB,"%c",&z1))!= EOF)
     {
        if (z1 == '\n')
        {
            wiersze1++;
        }
    }
    rewind(macierzB);
 
 int e1 =0;
  int kolumny1=0;
 
    while ((fscanf(macierzB,"%lf",&temp1))!= EOF)
    {
        e1++;
    }
    rewind(macierzB);
    kolumny1=e1/ wiersze1;
 
  int **MacierzB;
  MacierzB = Tworzenie(wiersze1, kolumny1);
 
  int i1, j1;
    for (i1=0;i1<wiersze1;i1++)
    {
        for (j1=0;j1<kolumny1;j1++)
        {
            if ((fscanf(macierzB,"%lf",&temp1))!= EOF)
            {
                MacierzB[i1][j1] = temp1;
            } else
            {
                printf("\nBrak pliku. Program konczy dzialanie\n");
                getch();
                exit(1);
            }
        }
        printf("\n");
    }
 
fclose(macierzB);
printf("%d %d",wiersze1,kolumny1);
getch();
   int **MacierzC;
MacierzC = Tworzenie(wiersze1, kolumny1);
for(i=0;i<wiersze;i++){
           for(j=0;j<kolumny;j++){
                    MacierzC[i][j]=MacierzA[i][j]+MacierzB[i][j];
                    }
                   }
 
  zapisz(MacierzC,wiersze,kolumny);
 
 
}
 
 
  int **Tworzenie( int wiersze, int kolumny){
 
  int **Macierz;
  int i, j;
  if((Macierz=(int**)malloc(wiersze*sizeof(int*)))==NULL){
    printf("Nie przydzielono pamieci");
    return (NULL);
    }
    for(i=0; i<wiersze; i++){
         if((Macierz[i]=(int*)malloc(kolumny*sizeof(int)))==NULL){
         printf("Nie przydzielono pamieci");
         return (NULL);
         }
         }
 
 
 
    for(i=0; i<wiersze; i++){
      for(j=0; j<kolumny; j++){
           Macierz[i][j]=0;
           }
           }
           return (Macierz);
           }
 
 
int zapisz(int **MacierzC, int wiersze, int kolumny)
{
    FILE *macierzC;
    macierzC = fopen("C.txt","w");
 
    int i,j;
    for (i=0;i<wiersze;i++)
    {
        for (j=0;j<kolumny;j++)
        {
            fprintf(macierzC,"%.2lf ",MacierzC[i][j]);
        }
        fprintf(macierzC,"\n");
    }
 
    fclose(macierzC);
}
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Wózki dla dzieci | | Opony całoroczne | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Skróć link | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Skracacz linków | | Smutne Opisy |