Kashub's Code Barn - "heap"

podświetlone jako text (dodał(a) aaaa @ 2011-01-24 22:05:30)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
 
#define Minimum 0
#define Maximum 1
 
 
typedef struct Element
{
  int key;
  int poz;
}Element;
 
typedef struct Element* HeapEl;
 
typedef struct Heap
{
  int max_size;
  int size;
  HeapEl* heaps;
}Heap;
 
Heap* kopiec;
 
void init() //funkcja inicjalizujaca
{
  HeapEl* object;
  kopiec = (Heap*) malloc(sizeof(Heap));
  object = (HeapEl*) malloc(sizeof(HeapEl));
  kopiec->size = 0;
  kopiec->max_size = 1;
  kopiec->heaps = object;
}
 
void zamien(int poz1, int poz2) //funkcja zamieniajaca dwa podane elementy
{
 HeapEl temp_entry;
 ((kopiec->heaps)[poz1])->poz = poz2;
 ((kopiec->heaps)[poz2])->poz = poz1;
 temp_entry = (kopiec->heaps)[poz1];
 (kopiec->heaps)[poz1] = (kopiec->heaps)[poz2];
 (kopiec->heaps)[poz2] = temp_entry;
}
 
void porzadek_dodanie_min(int poz) //funkcja, ktora sprawdza porzadek w kopcu (poziomow Min) po dodaniu wezla
{
   int lvl;
   int changed=0;
   int parent = (poz - 1) / 2;       //rodzic dla wskazanego wezla (co drugi poziom) - tylko minimum
   while (poz > 0)
   {
      if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key < (kopiec->heaps)[poz]->key) && changed==0 ) //Jesli klucz rodzica jest mniejszy niz przekazany klucz to nastepuje zamiana
      {
         zamien(poz, parent);                          
         poz = parent;
         lvl=Maximum;
      }
      changed = 1;
      parent = (((poz - 1) / 2)-1)/2;
      if(lvl==Minimum)   //Jesli wezel znajduje sie na poziomie Minimum
      {
        if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key > (kopiec->heaps)[poz]->key) ) //Jesli klucz rodzica jest wiekszy niz klucz elementu
        {
         zamien(poz, parent); //zamieniamy
         poz = parent;
         changed = 1;
         lvl=Minimum;           //ustawiamy poziom jako minimum
        }else{poz=0;}
      }else
      {
        if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key < (kopiec->heaps)[poz]->key) && parent!=0 ) //jesli rodzic jest mniejszy niz element i rozny od 0
        {
         zamien(poz, parent);
         poz = parent;
         lvl=Maximum;          //poziom maximum
        }else{poz=0;}
      }
   }    
}
 
void porzadek_dodanie_max(int poz) //funkcja sprawdzajaca porzadek w kopcu (porzadek max)
{
    int changed;
    int lvl;
    changed=0;
      int parent = (poz - 1) / 2;
     while (poz > 0)
     {
       if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key > (kopiec->heaps)[poz]->key) && changed==0 )
       {
         zamien(poz, parent);
         poz = parent;
         lvl=Minimum;
       }
       changed = 1;
       parent = (((poz - 1) / 2)-1)/2;
       if(lvl==Minimum)
       {
         if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key > (kopiec->heaps)[poz]->key) )
          {
           zamien(poz, parent);
           poz = parent;
           changed = 1;
           lvl=Minimum;
         }else{poz=0;}
       }else{
         if ( ((kopiec->heaps)[parent]->key < (kopiec->heaps)[poz]->key) && parent!=0 )
         {
           zamien(poz, parent);
           poz = parent;
           lvl=Maximum;
         }else{poz=0;}
       }
     } 
}
 
void porzadek_dodanie(int poz) //Funkcja porzadkujaca kopiec po dodaniu
{
 int lvl;
 lvl = (int)floor(log2(poz+1));
 if (poz >= kopiec->size) //Jesli przeslana poz jest wieksza od rozmiaru - Error
 {
  printf("Blad - przekroczono rozmiar kopca");
  return;
 }
 if((lvl % 2) == Maximum)   //Jesli parzyste to maximum, else minimum
 {
   porzadek_dodanie_max(poz);
 }else
 {
   porzadek_dodanie_min(poz); 
 }
}
//funkcja sprawdzajaca czy na danym poziomie jest mniejsza (wieksza) wartosc
int zamienMinMaxOnLvl(int act_ind, int lvl, int type)
{
 int i,start, stop, num, ind, act;
 act = kopiec->heaps[act_ind]->key;
 
 start = 4*act_ind + 3;
 stop = start + 3;
 ind = start;
 if(start > kopiec->size) return -1;
 num = kopiec->heaps[ind]->key;
 if(type == Maximum)
 {
     if(stop > kopiec->size) stop = kopiec->size;
     for(i=start; i<=stop; i++ )
     {
            if (kopiec->heaps[i]->key > num) {num = kopiec->heaps[i]->key;ind = i;}
     }
     if(act < num)
     {
         return ind;  
     }else
     {
        return -1;
     }
 }else{
     if(stop > kopiec->size) stop = kopiec->size;
     for(i=start; i<=stop; i++ ){
            if (kopiec->heaps[i]->key < num) {num = kopiec->heaps[i]->key;ind = i;}
     }
     if(act > num){
         return ind;  
     }else{
        return -1;
     }
 } 
}
 
 
 
void porzadek_del_min(int poz)  //funkcja porzadkujaca kopiec po odjeciu min
{
  int maxlvl,lvl,right,left, parent, ctr,tmp, smaller;
  lvl = (int)floor(log2(poz+1)) + 2;         //obliczenia poziomu na podstawie pozycji
  maxlvl = (int)floor(log2(kopiec->size));
  ctr=1;
 while (ctr>0)
 {
  if(lvl <= maxlvl)
  { 
  tmp = zamienMinMaxOnLvl(poz,lvl, Minimum);
  }
  else{tmp=-1;}
  if(tmp>0)
  {
       zamien(poz, tmp);
       poz=tmp;
       lvl+=2;
  }else
  {
     ctr=-1;
  }
 }
 parent = (poz - 1) / 2;
 left = 2 * poz + 1;
 right = left + 1;
 smaller = right;
 
 if (right > kopiec->size - 1){
   smaller = left;
 }else if (((kopiec->heaps)[left])->key < ((kopiec->heaps)[right])->key){
   smaller = left;
 }
 if ((smaller <= kopiec->size - 1) && (((kopiec->heaps)[smaller])->key < ((kopiec->heaps)[poz])->key) ){
    zamien(poz, smaller);
    poz = smaller;
 }
 if(kopiec->heaps[parent]->key < kopiec->heaps[poz]->key)
 {
    zamien(poz, parent);
 }
}
 
void porzadek_del_max(int poz) //porzadkujemy kopiec po skasowaniu wezla na poziomie max
{
  int maxlvl,lvl,right,left, parent, ctr,tmp, bigger;
  lvl = (int)floor(log2(poz+1)) + 2;
  maxlvl = (int)floor(log2(kopiec->size));
  ctr=1;
 while (ctr>0)
 {
      if(lvl <= maxlvl)
      { 
      tmp = zamienMinMaxOnLvl(poz,lvl, Maximum);}
      else
      {
        tmp=-1;
      }
      if(tmp>0){
       zamien(poz, tmp);
       poz=tmp;
       lvl+=2;
      }else{
     ctr=-1;
     }
 }
 parent = (poz - 1) / 2;
 left = 2 * poz + 1;
 right = left + 1;
 bigger = right;
 if (right > kopiec->size - 1){
   bigger = left;
 }else if (((kopiec->heaps)[left])->key > ((kopiec->heaps)[right])->key){
   bigger = left;
 }
 
  if ((bigger <= kopiec->size - 1) && (((kopiec->heaps)[bigger])->key > ((kopiec->heaps)[poz])->key) ){
    zamien(poz, bigger);
    poz = bigger;
 }
 if(kopiec->heaps[parent]->key > kopiec->heaps[poz]->key)
 {
                zamien(poz, parent);
 }
}
 
 
int deleteMin()
{
  int tmp;
  if (kopiec->size <= 0)
  {
     return 0;
  }else
  {
    tmp = ((kopiec->heaps)[0])->key;
    (kopiec->size)--;
    zamien(0,kopiec->size);
    porzadek_del_min(0);
    return tmp;
  }
}
 
int deleteMax()
{
  int tmp,ind;
  if (kopiec->size <= 0)
  {
     return 0;
  }else{
    if((kopiec->heaps)[1]->key > (kopiec->heaps)[2]->key)
    {
      ind=1;
    }
    else{
       ind=2;
    }
    tmp = ((kopiec->heaps)[ind])->key;
    (kopiec->size)--;
    zamien(ind,kopiec->size);
    porzadek_del_max(ind);
    return tmp;
  }
 
}
 
void addItem(int key)
{
 HeapEl nowy_element;
 HeapEl* new_ptr_table;
 nowy_element = (HeapEl)malloc(sizeof(Element));
 nowy_element->key = key;                       //wstawianie nowego elementu
 nowy_element->poz = kopiec->size;                   //na najnizszym poziomie kopca
 if(kopiec->size == kopiec->max_size)
 {
   (kopiec->max_size)*=2;
   new_ptr_table = (HeapEl *)realloc(kopiec->heaps, (kopiec->max_size)*sizeof(HeapEl));
   kopiec->heaps = new_ptr_table;
 }
 (kopiec->heaps)[kopiec->size] = nowy_element;
 
 (kopiec->size)++;
   porzadek_dodanie(kopiec->size-1); //uporzadkowanie
}
 
void print()
{
 
 if(kopiec->size > 0)
 {
  int i,parent;
 
  for(i=0;i < (kopiec->size);i++)
  {
    parent = (i - 1) / 2;
    printf("Parent: %d ",((kopiec->heaps)[parent])->key);
    printf("Key: %d \n",((kopiec->heaps)[i])->key);
  }
 }
}
 
 
int main(int argc, char** argv)
{
  int liczba,x,y;
  init();
  srand(time(0));
 
  // addItem(5);
  // addItem(10);
  // addItem(3);
  // addItem(1);
  // addItem(2);
 
  int i=0;
 
  while(i<10000)
  {
        liczba = rand()%15000+1;
        if(liczba>0)
        {
          addItem(liczba); 
          i++;
        }
        }
  i=0;
  while(1)
  {
   i++;
   x=deleteMax();
   y=deleteMin();
   if(x==0 && y==0) break;
   printf("Wartosc klucza usuwanego (max) (%d): %d \n",i,x);
   printf("Wartosc klucza usuwanego (min) (%d): %d \n",i,y);
  }
 
   system("pause");
  return 1;
 
}
 
| Sklepy internetowe | | Opony letnie | | Opony motocyklowe | | Opony specjalne | | Dyskretny sexshop internetowy | | Blog o książkach | | Załóż za darmo bloga | | Skracacz adresów | | Gnieżdżewo | | Pionowe opisy |