Kashub's Code Barn - "xddd"

podświetlone jako c (dodał(a) xd @ 2020-11-15 17:07:25)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
/*
n - zadana liczba zmiennych
m - zadana liczba genów użyta do zakodowania jednej zmiennej
lp - zadana liczność populacji, z założenia parzysta
xmin[lp] - zadana jednowymiarowa tablica minimalnych wartości zmiennych projektowania
xmax[lp] - zadana jednowymiarowa tablica maksymalnych wartości zmiennych projektowania
f(x) - zadana funkcja przystosowania
x[n] - jednowymiarowa tablica zmiennych projektowania
fp[lp] - jednowymiarowa tablica funkcji przystosowania osobników populacji
tchr[lp][n*m] - dwuwymiarowa tablica chromosomów osobników rodzicielskich
*/
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include<math.h>
 
 
/*parametry algorytmu widoczne w kazdej funkcji programu, wartosci testowe*/
#define n 2
#define m 10
#define lp 10
 
 
void drukuj_populacje(int tchr[lp][n*m])
{
	int i,j;
	for(int i=0; i<lp; i++){
		for(int j=0; j<n*m; j++){
			printf("%d,", tchr[i][j]);
		}
		printf("\n");
	}
	printf("\n");
}
 
 
void inicjalizacja_pierwszej_populacji(int tchr[lp][n*m])
{
	int i,j;
	for(i=0;i<lp;i++){
		for(j=0;j<(n*m);j++){
			tchr[i][j]=rand()%2;
		}	
	}	
}
 
 
 
int main()
{
	int tchr[lp][n*m];
 
	srand(time(NULL));
 
	inicjalizacja_pierwszej_populacji(tchr);
	drukuj_populacje(tchr);
 
	printf("\n\n");
 
 
 
	return 0;
}
| Katalog Sklepów internetowych | | Wózki dla dzieci | | Opony specjalne | | Programista Trójmiasto | | Skróć link | | Blog o książkach | | Jak przenieść bloga | | Kody programów | | Skróć link | | Gnieżdżewo |