Kashub's Code Barn - "Servlet z kalkulatorem z laborek"

podświetlone jako java (dodał(a) Kashub @ 2008-08-01 21:47:21)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
/*
 * calc.java
 *
 * Created on March 17, 2007, 4:42 PM
 */
 
package calc;
 
 
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.Enumeration;
 
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.swing.text.Element;
 
/**
 *
 * @author student
 * @version
 */
public class calc extends HttpServlet {
 
  /** Processes requests for both HTTP <code>GET</code> and <code>POST</code> methods.
   * @param request servlet request
   * @param response servlet response
   */
 
  protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
 
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<html>");
    out.println("<head>");
    out.println("<title>Servlet calc</title>");
    out.println("</head>");
    out.println("<body>");
    out.println("<h1>Servlet calc at " + request.getContextPath () + "</h1>");
    out.println("1st servlet<br />");
 
 
 
    out.println("</body>");
    out.println("</html>");
 
    out.close();
  }
 
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet methods. Click on the + sign on the left to edit the code.">
  /** Handles the HTTP <code>GET</code> method.
   * @param request servlet request
   * @param response servlet response
   */
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
//    processRequest(request, response);
 
     response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
 
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<html>");
    out.println("<head>");
    out.println("<title>Servlet calc</title>");
    out.println("</head>");
    out.println("<body>");
    out.println("<h1>Servlet calc at " + request.getContextPath () + "</h1>");
    out.println("1st servlet<br />");
 
    RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/banner");
    rd.include(request, response);
 
    out.println("<form method=\"post\" action=\"calc\">" +
        "<input type=\"text\" name=\"a\" id=\"a\" />" +
        "+ <input type=\"text\" id=\"b\" name=\"b\" />" +
        "<input type=\"submit\" id=\"wynik\" />" +
        "</form>");
 
      Enumeration paramy = request.getParameterNames();
    while(paramy.hasMoreElements()) {
     String ax = (String)paramy.nextElement();
     out.println(request.getParameter(ax));
    }
 
    out.println("</body>");
    out.println("</html>");
 
    out.close();
 
 
  }
 
  /** Handles the HTTP <code>POST</code> method.
   * @param request servlet request
   * @param response servlet response
   */
  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
//    processRequest(request, response);
 
 
    PrintWriter out = response.getWriter();
    out.println("<html>");
    out.println("<head>");
    out.println("<title>Servlet calc</title>");
    out.println("</head>");
    out.println("<body>");
    out.println("<h1>Servlet calc at " + request.getContextPath () + "</h1>");
    out.println("1st servlet<br />");
 
    String a = request.getParameter("a");
    String b = request.getParameter("b");
 
    RequestDispatcher rd = request.getRequestDispatcher("/banner");
    rd.include(request, response);
 
    out.println("<form method=\"post\" action=\"calc\">" +
        "<input type=\"text\" name=\"a\" id=\"a\" value=\"" + a + "\" />" +
        "+ <input type=\"text\" id=\"b\" name=\"b\" VALUE=\"" + b + "\"/>" +
        "<input type=\"submit\" id=\"wynik\" />" +
        "</form>");
 
    try {
      int wynik = Integer.parseInt(a) + Integer.parseInt(b);
      out.println("<br />Wynik: " + wynik);
    }
    catch(NumberFormatException e) {
      out.println("<h1>chyba cos ci sie pomerdalo. ktoras z podanych przez ciebie wartosci nie jest liczba :P</h1>");
    }
 
    Enumeration paramy = request.getParameterNames();
    while(paramy.hasMoreElements()) {
     String ax = (String)paramy.nextElement();
     out.println(request.getParameter(ax));
    }
 
 
    out.println("</body>");
    out.println("</html>");
 
    out.close();    
 
 
 
  }
 
  /** Returns a short description of the servlet.
   */
 // public String getServletInfo() {
 //   return "Short description";
 // }
  // </editor-fold>
}
| Sklep z oponami | | Opony zimowe | | Kamery IP sklep | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista Trójmiasto | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Załóż za darmo bloga | | Smutne Opisy | | Opisy na Facebooka |