Kashub's Code Barn - "Python"

podświetlone jako python (dodał(a) Majster @ 2022-08-23 17:47:35)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
# !!!!! Przed uruchomieniem skryptu WYŁĄCZYĆ EXCELA !!!!
# zmieić miejsce dźwięku
 
# w cmd: pip install playsound, pandas, datetime, xlsxwriter, pyinstaller
# generowanie pliku exe (bez kodu)
# cmd: pyinstaller.exe main.py --onefile -i ico.ico --name PomiarKardiocepcji
 
# Import metod z klas
# from <klasa> import <metoda>
from time import sleep
from random import choice
from datetime import datetime
from os import system
from sys import exit, exc_info
from pandas import DataFrame, ExcelWriter
from playsound import playsound
from vlc import MediaPlayer
from log import Log
 
if(__name__ == "__main__"):
  # Przypisanie pliku audio
  audio = "ding.mp3"
 
  # Wywołanie instancji klas
  log = Log()
  media = MediaPlayer(audio)
 
  log.info("Start programu")
 
  id_patient = input("Wpisz numer pacjenta: ")
  log.info(f"Użytkownik wpisał numer pacjenta: {id_patient}")
 
  #### Przygotowanie stringów ####
  instructions = """
  Bierzesz udział w badaniu sprawdzającym jeden ze składników zmysłu interocepcji - kardiocepcję. 
  Twoje zadanie będzie polegało na liczeniu, ile uderzeń serca czujesz w podanym okienku czasowym.
  O momencie rozpoczęcia liczenia będziesz poinformowany sygnałem dźwiękowym.
  Proszę skup się na swoich odczuciach i nie wspomagaj się dodatkowymi urządzeniami mierzącymi aktywność Twojego serca.
  """
  relax = "Zrelaksuj się, oddychaj spokojnie..."
  info_count_heart = "Za chwilę usłyszysz sygnał dźwiękowy. Po sygnale rozpocznij liczenie uderzeń serca"
 
  ### Koniec przygotowania stringów 
 
  # Wyświetlanie zmiennej instructions
  print(instructions)
  log.info(f"Wyświetlenie instrukcji")
  # Zatrzymanie skryptu na 5 sekund
  sleep(5)
  # Interakcja użytkownika - w tym przypadku wywołanie metody input nie skutkuje niczym
  # Wartość funkcji input (tego co wpiszę użytkownik) nie jest nigdzie przekazywana dalej
  input("Jeżeli przeczytałeś/aś wciśnij jakiś klawisz: ")
  log.info(f"Użytkownik potwierdził instrukcję")
 
  # Wyświetlenie zmiennej relax
  print(relax)
  log.info(f"Wyświetlono relaks")
  # Zatrzymanie skryptu na 10 sekund
  sleep(10)
 
  # tablica sekund do losowania
  tab_seconds = [30, 45, 60]
 
  # Stworzenie pustej tablicy, do której będą wpisywane dane pod wyciąg w excelu
  tmp_for_excel_tab = []
 
 
 
  # Stworzenie pętli
  # W dosłownym tłum. dla wartości "i" przypisz kolejno wartości od 1 do 4 (+1 bo liczy od 0, dlatego 6)
  # z przesunięciem o 1 (bo można też np. 0,5... o 2 itd.)
  for i in range(1, 5, 1):
    # Stworzenie pętli
    # W dosłownym tłum. dla wartości "j" przypisz kolejno wartości od 1 do 3 (+1 bo liczy od 0, dlatego 5)
    # z przesunięciem o 1 (bo można też np. 0,5... o 2 itd.)
    for j in range(1, 4, 1):
      # czyść to co już zostało napisane w konsoli
      system("cls")
      log.info(f"Wyczyszczono cmd")
      print(info_count_heart)
      log.info(f"Wyświetlono informację o sygnalę dźwiękowym")
      # przypisanie do zmiennej accept tego co wpisze użytkownik
      accept = input("Jesteś gotowy/a?: ")
      log.info(f"Użytkownik potwierdził gotowość")
      # Jeżeli to co napisał użytkownik i zmienisz to na małe znaki = "nie" lub "n"
      # to: 
      # 1. napisz "Zamykam program"
      # 2. zatrzymaj program na 5 sekund (tak, aby zdążył to przeczytać)
      # 3. komenda exit() zamyka cały program
      if((accept.lower() == "nie") or (accept.lower() == "n")):
        print("Zamykam program.")
        sleep(5)
        exit()
 
      # do zmiennej seconds przypisz wylosowaną wartość z tab_seconds
      seconds = choice(tab_seconds)
      log.info(f"Wylosowano {seconds} sekund")
      sleep(5)
      print(f"Po sygnale licz liczbę uderzeń serca przez {seconds} sekund.")
      sleep(3)
      try:
        playsound(audio)
        log.info(f"Odtworzono dźwięk")
 
      except:
        log.exception(exc_info())
        try:
          log.warning("Próbuję innego kodeka audio")
          media.play()
 
        except:
          log.exception(exc_info())
 
        finally:
          media.stop()
 
      log.info(f"Odtworzono dźwięk")
      log.info(f"Start odliczania")
      # do zmiennej time_start przypisz aktualny czas i sformatuj go do HH:MM:SS.F RRRR-MM-DD
      time_start = datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")
      log.info(f"Zastopowano program na {seconds} sekund")
      sleep(seconds)
      print("Koniec liczenia...")
      log.info(f"Koniec odliczania")
      time_end = datetime.now().strftime("%H:%M:%S.%f")
 
      try:
        playsound(audio)
        log.info(f"Odtworzono dźwięk")
 
      except:
        log.exception(exc_info())
        try:
          log.warning("Próbuję innego kodeka audio")
          media.play()
 
        except:
          log.exception(exc_info())
 
        finally:
          media.stop()
 
      finally:
        print("Wystąpił problem z odtworzeniem dźwieku\n")
 
 
      # Stworzenie walidacji na to co wpisuje użytkownik
      # Wykonuj dopóki nie ma błędu
      while True:
        # Obsługa wyjątku try: <kod> except: <obsługa błędu>
        try:
          # do zmiennej user_count_hear przypisz LICZBOWĄ CAŁKOWITĄ wartość tego co wpiszę użytkownik
          user_count_heart = int(input("Ile uderzeń naliczyłeś/aś?: "))
          log.info(f"Użytkownik wpisał {user_count_heart} uderzeń")
 
        except ValueError:
          print("Wpisana wartość musi być liczbą !")
          log.error("Użytkownik wpisał wartość niebędącą liczbą")
          # Jeżeli wystąpi błąd ValueError
          # komenda continue tworzy nową iterację pętli while
          continue
 
        else:
          # Jeżeli nie wpadł w błąd to komenda break przerywa pętlę
          break
 
      # Do pustej tablicy dodaj kolejno wszystkie parametry
      tmp_for_excel_tab.append([seconds, user_count_heart, time_start, time_end])
      log.info("Dodano wartości do tablicy tymczasoej")
 
      print(relax)
      log.info(f"Wyświetlono relaks")
      sleep(10)
      log.info(f"Zatrzymanie programu na 10 sekund")
    print(f"Koniec {i} serii...")
    log.info(f"Koniec {i} serii...")
    sleep(5)
 
  # Zadeklarowanie nazwy pliku excel
  output_file = f"Wynik_{id_patient}.xlsx"
  # Do zmiennej df przypisujemy stworzenie obieku typu DataFrame (taka tabelka excelowa w formie Pythonowej)
  # Z danymi w zmiennej tmp_for_excel_tab oraz kolumnami, które nazywają się columns=[...]
 
  while True:
    ok = False
    try:
      df = DataFrame(tmp_for_excel_tab, columns=["Wylosowany czas", "Liczba uderzeń wpisana przez pacjenta", "Czas startu", "Czas zakonczenia"])
      log.info(f"Stworzenie DataFrame (inside Excel)")
      # do zmiennej output deklarujemy, że to będzie plik w formacie excelowym na silniku xlsxwriter
      output = ExcelWriter(output_file, engine="xlsxwriter")
      log.info(f"Zadeklarowano plik wyjściowy")
      # obiekt typu Dataframe eksportuj do pliku excel, gdzie arkusz ma się nazywać "Wyniki"
      df.to_excel(output, sheet_name="Wyniki")
      log.info(f"Eksport danych")
      # do zmiennej workbook przypisz plik excel
      workbook = output.book
      # do zmiennej worksheet przypisz arkusz "Wyniki"
      worksheet = output.sheets["Wyniki"]
 
 
      # deklarujemy format komórek, aby ładnie wyglądało
      format_data = workbook.add_format()
      # przypisz do format_data wyrównanie centralnie w pionie
      format_data.set_align("vcenter")
      # przypisz do format_data wyrównanie centralnie w poziomie
      format_data.set_align("center")
 
      # Nagłowek ma inne właściwości w excelu niż dane
      # Dlatego Nagłowek musi mieć dedykowane formatowanie
      format_header = workbook.add_format({
        "bold": True,
        "text_wrap": True,
        "valign": "vcenter",
        "align": "center",
        "border": 1,
        "fg_color": "#fffba6"
      })
 
      # Tworzymy pętle, z której dla wiersza pierwszego (liczymy od 0)
      # przypisujemy dla kolumny pierwszej col_num (liczymy od 0) wartość value i formatowanie
      # idziemy kolumnami col_num +1 po przejściach z pętli
      for col_num, value in enumerate(df.columns.values):
        worksheet.write(0, col_num+1, value, format_header)
 
      # Przypisujemy dla wcześniej zadeklarowanego worksheet ("Wyniki")
      # dla kolumn od B do D
      # szerokość kolumny 20.71 (trzeba wejść do excela i rozszerzyć kolumnę na tyle pixeli ile chcemy), a obok jest podana wartość w formie takiej formie
      # formatowanie zadeklarowane jako format_data
      worksheet.set_column("B:C", 20.71, format_data)   # tutaj akurat 20.71 to 150 px
      worksheet.set_column("D:E", 27.86, format_data)
      log.info(f"Ustawiono formatowanie")
      # Zapisujemy plik
      output.close()
      log.info(f"Zapis pliku")
      ok = True
 
    except:
      input(exc_info()[:-1])
      print("Jeżeli jest access denied to zamknij plik excel.")
      log.exception(exc_info())
      ok = False
 
    finally:
      if(ok == True):
        break
 
 
  print(relax)
  log.info(f"Wyświetlono relaks")
  log.info(f"Zatrzymanie programu na 5 min")
  # 5*60 to 5 min
  sleep(5*60)
  print("Koniec eksperymentu!")
  exit()
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Foteliki samochodowe | | Opony letnie | | karma dla psa - sklep | | Programista Trójmiasto | | Darmowe Blogi | | Kody programów | | Skracacz adresów | | Gnieżdżewo | | Opisy GG |