Kashub's Code Barn - "asd"

podświetlone jako csharp (dodał(a) asd @ 2023-01-12 13:09:45)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Components;
using Microsoft.JSInterop;
using ApprovementWorkflowSample.Applications;
using Microsoft.AspNetCore.Identity;
using System.Security.Claims;
using Microsoft.AspNetCore.Components.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
 
namespace ApprovementWorkflowSample.Views
{
  public partial class SignIn
  {
    [Inject]
    public IJSRuntime? JSRuntime { get; init; }
    [Inject]
    public NavigationManager? Navigation { get; init; }
    [Inject]
    public IApplicationUserService? ApplicationUsers{get; init; }
    [Inject]
    public SignInManager<ApplicationUser>? SignInManager { get; init; }
    [Inject]
    public IHostEnvironmentAuthenticationStateProvider? HostAuthentication { get; init; }
    [Inject]
    public AuthenticationStateProvider? AuthenticationStateProvider{get; init; }
...
    public async Task StartSigningIn()
    {
...
      ApplicationUser? user = await ApplicationUsers!.GetUserByEmailAsync(Email);
      if(user == null)
      {
        await HandleSigningInFailedAsync("Email or Password are not match");
        return;
      }
      SignInResult loginResult = await SignInManager!.CheckPasswordSignInAsync(user, Password, false);
      if(loginResult.Succeeded == false)
      {
        await HandleSigningInFailedAsync("Email or Password are not match");
        return;
      }
      if(loginResult.Succeeded)
      {
        ClaimsPrincipal principal = await SignInManager.CreateUserPrincipalAsync(user);
        SignInManager.Context.User = principal;
        HostAuthentication!.SetAuthenticationState(
          Task.FromResult(new AuthenticationState(principal)));
 
        // If you don't need doing anything without moving to next page, you can remove this.
        AuthenticationState authState = await AuthenticationStateProvider!.GetAuthenticationStateAsync();
 
        Navigation!.NavigateTo("/Pages/Edit");
      }
    }
| Sklep z artykułami dla dzieci | | Foteliki samochodowe | | Wózki dla dzieci | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | Dyskretny sexshop internetowy | | Sklep z artykułami dla zwierząt | | Programista Trójmiasto | | Opisy GG | | Pionowe opisy |