Kashub's Code Barn - "wqw"

podświetlone jako c (dodał(a) qwq @ 2020-12-06 15:53:47)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>
#include<math.h>
#define n 4
 
 
int main()
{
 float r[n][n+1]={
    {8,1,3,-2,-3},
    {-2,6,1,1,15},
    {-1,5,9,2,-13},
    {2,3,-3,9,70}
 };
 float x[n] = {};
 float c, max,d;
 float eps = 1e-5;
 int iteracja = 1;
	int i,k,j;
	srand(time(NULL));
printf("DANE TESTOWE:\n");
for(i = 0; i < n; i++)
 {
  for(j = 0; j <= n; j++)
  {
 
   printf("%f, ", r[i][j]);
  }
  printf("\n");
 }
 printf("\n");
for(i=0;i<n;i++)
{
	x[i]=0;
	c=r[i][i];
	for(k=0;k<=n;k++)
	{
		r[i][k]=r[i][k]/c;
	}
}
do
{
max=0;
for(i=0;i<n;i++)
{
	c=r[i][n];
	for(j=0;j<i;j++)
	{
		c=c-r[i][j]*x[j];
	}
	for(j=i+1;j<n;j++)
	{
		c=c-r[i][j]*x[j];
	}
	d = abs(x[i] - c);
 
	if(d>max)
	{
		max=d;
	}
	x[i] = c;
}
printf("Iteracja %d\n",iteracja);
for(i = 0; i < n; i++)
  {
  printf("X[%d] = %f ",i+1,x[i]);
  }
  printf("\n");
  iteracja++;
}while(max>eps);
 
 
printf("\nWynik:\n\n");
	for(i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("X[%d] = %f ",i+1,x[i]);
		printf("\n");
 
	}
 return 0;
 
}
| Katalog Sklepów internetowych | | Foteliki samochodowe | | Kamery IP sklep | | Skróć link | | Jak przenieść bloga | | Wklejacz kodów | | Skracacz adresów | | Smutne Opisy |