Kashub's Code Barn - "sygnalki"

podświetlone jako pascal (dodał(a) artnew @ 2009-03-09 11:50:54)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
program sygnalki;
uses dos,crt;
var i:integer;
begin
for i:=1 to 3 do
begin clrscr;
 
 
 
textcolor(15);
 
 
gotoxy(20,10);   {pierwszy szablon}
writeln('_');
 
gotoxy(19,11);
writeln('I');
 
gotoxy(21,11);
writeln('I');
 
gotoxy(20,12);
writeln('-');
 
gotoxy(19,13);
writeln('I');
 
gotoxy(21,13);
writeln('I');
 
gotoxy(20,14);
writeln('-');
 
gotoxy(19,15);
writeln('I');
 
gotoxy(21,15);
writeln('I');
 
gotoxy(20,16);
writeln('-');
 
 
gotoxy(20,17);   {slupki/ground}
writeln('|');
gotoxy(20,18);
writeln('|');
gotoxy(20,19);
writeln('|');
 
gotoxy(40,15);
writeln('|');
gotoxy(40,16);
writeln('|');
gotoxy(40,17);
writeln('|');
gotoxy(40,18);
writeln('|');
gotoxy(40,19);
writeln('|');
 
gotoxy(15,19);
writeln('_');
gotoxy(16,19);
writeln('_');
gotoxy(17,19);
writeln('_');
gotoxy(18,19);
writeln('_');
gotoxy(19,19);
writeln('_');
gotoxy(15,19);
writeln('_');
gotoxy(21,19);
writeln('_');
gotoxy(22,19);
writeln('_');
gotoxy(23,19);
writeln('_');
gotoxy(24,19);
writeln('_');
gotoxy(25,19);
writeln('_');
gotoxy(26,19);
writeln('_');
gotoxy(27,19);
writeln('_');
gotoxy(28,19);
writeln('_');
gotoxy(29,19);
writeln('_');
gotoxy(30,19);
writeln('_');
gotoxy(31,19);
writeln('_');
gotoxy(32,19);
writeln('_');
gotoxy(33,19);
writeln('_');
gotoxy(34,19);
writeln('_');
gotoxy(35,19);
writeln('_');
gotoxy(36,19);
writeln('_');
gotoxy(37,19);
writeln('_');
gotoxy(38,19);
writeln('_');
gotoxy(39,19);
writeln('_');
gotoxy(41,19);
writeln('_');
gotoxy(42,19);
writeln('_');
gotoxy(43,19);
writeln('_');
gotoxy(44,19);
writeln('_');
gotoxy(45,19);
writeln('_');    {koniec slupkow/grounda}
 
{koniec szablonu 1st}
 
 
 
gotoxy(40,10);   {drugi szablon}
writeln('_');
 
gotoxy(39,11);
writeln('I');
 
gotoxy(41,11);
writeln('I');
 
gotoxy(40,12);
writeln('-');
 
gotoxy(39,13);
writeln('I');
 
gotoxy(41,13);
writeln('I');
 
gotoxy(40,14);
writeln('-');
 
{koniec szablonu 2nd}
 
 
{swiatelka}
 
gotoxy(20,11);
textcolor(4);
writeln('0');
 
gotoxy(40,13);
textcolor(2);
writeln('0');
 
 
delay(2000);
 
gotoxy(20,13);
textcolor(6);
writeln('0');
 
gotoxy(40,13);
writeln(' ');
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
textcolor(2);
writeln('0');
sound(500);
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
writeln(' ');
nosound;
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
textcolor(2);
writeln('0');
sound(500);
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
writeln(' ');
nosound;
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
textcolor(2);
writeln('0');
sound(500);
 
delay(500);
 
gotoxy(40,13);
writeln(' ');
nosound;
 
delay(500);
 
{koniec swiatelek}
 
{wygaszansko}
 
gotoxy(20,11);
writeln(' ');
 
gotoxy(20,13);
writeln(' ');
 
gotoxy(40,11);
textcolor(4);
writeln('0');
 
gotoxy(20,15);
textcolor(2);
writeln('0');
 
delay(4000);
 
gotoxy(20,15);
writeln(' ');
 
gotoxy(20,13);
textcolor(6);
writeln('0');
 
{koniec wygaszanska}
 
 
end;
end.
| Foteliki samochodowe | | Wózki dla dzieci | | Sklep z oponami | | Opony motocyklowe | | Opony specjalne | | Programista PHP | | Blog o książkach | | Załóż za darmo bloga | | Skróć link | | Gnieżdżewo |