Kashub's Code Barn - "asm"

podświetlone jako asm (dodał(a) Dante @ 2011-09-30 15:29:10)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
  ;    Kutasiewicz Karol
 
  $NOMOD51              ; disable predefined standard 8051 SFR symbols
  $NOLIST
  $INCLUDE    (8051.MCU)               ; include 8051 SFR symbol definitions
  $LIST
  ; 1 cykl - 1.085 us
 
  t0_dana equ   65535-921        ; dana dla licznika T0 (przerwanie co 1ms)
  ; t0_dana       equ  65535-5000   ; dana dla licznika T0 (przerwanie co xxx)
  csds      equ 0FF30h     ; bufor wyboru wskaznika
  csdb      equ 0FF38h     ; bufor danych wskaznika  
  stala_licznika equ    4            
 
  t0flaga bit   0          ; musimy zdef jaki to jest adres
  txflaga bit   1          ;ustawiamy adresy
 
  t0licznik       equ  40    ;bajtowi t0licznik przypisano adres 40
  wyswlicznik   equ 41                    ; numer obslugiwanego licznik do wyswietlacza
  bufor0  equ    42          ; do 48 beda zarezerwowane jako miejsce dla danycch
 
              ljmp  start
              org   11      ; nastepna linia kodu bedzie miala adres 11
  ; następujące po dyrektywie instrukcje są lokowane w pamięci programu od adresu wskazanego przez tę dyrektywę
 
              orl   tl0, #t0_dana mod 256; ustaw licznik T0
              mov   th0, #t0_dana / 256
              setb  t0flaga
              setb  x0
              setb  x1
              reti
 
  ; petla obslugujaca mruganie diody z wykorzystaniem timera t0
  start:       ; przygotowanie srodowiska
              mov   wyswlicznik, #0      ; ustawiamy
              mov   t0licznik, #stala_licznika ; ustawiamy wartosc stala_licznika do bajtu pod adresem 40        
              mov   tmod, #1        ; ust. ukl czas-licznikowego t0 16-minutowy licznik mod pracy na 1 (16-bitow)
              setb  et0
              setb  ea
              setb  tr0
 
              mov   bufor0, #255
              mov   bufor0+1, #255
              mov   bufor0+2, #255       ; ????????????????
              mov   bufor0+3, #255       ; dane do wyswieltacza 4
              mov   bufor0+4, #255
              mov   bufor0+5, #255
  petla:       ; glowna programu
                                  ;jezeli nie bit to t0flaga
              jnb   t0flaga, dalej       ; skocz jezeli bit jest ustawiony na 0, to idz do dalej testowanie środowiska
              clr   t0flaga         ; t0flaga = 0
              lcall  t0obsluga   ; wywolaj t0obsluga
                                  ; zlecenie stale kilka bajtow np nawet 6
                                  ; robic taki numer
  dalej:       ; testujemy kolejny element srodowsiak
              jnb   txflaga, dalej10     ;jesli bit txflaga=0 to skocz do dalej10
              clr   txflaga         ; txflaga = 0
              cpl   p1.7  ; zamien bit 7 rejestru pod adresem p1 (dioda)
              lcall  wyswietlacz        ; wywolaj wyswietlacz
  dalej10:                            ; pojawilo sie dodatkowe zdarzenie
              lcall  zlecenie     ; jesli >9 to napisac mu kolejny bajt
              ljmp  petla              ; koniec petli
  t0obsluga:
              dec   t0licznik      ;zmn licznik (-1)
              mov   a, t0licznik ; pob zawartosc licznika
              jz   xxx      ; if(a!=0)
              ret             ; return
 
  xxx:
              mov   t0licznik, #stala_licznika  ; tu jest stala, tyle razy przechodzi zanim test mrugnie
              setb  txflaga       ;txflaga=1   
              ret             ; return
  ; procedura do obslugi wyswietlaczy 7-segmentowych
  wyswietlacz:
              setb  p1.6                ; wylacz wyswietlacz
 
              mov   a, wyswlicznik      ;a=wyswlicznik
              mov   dptr, #tablica
              movc  a, @a+dptr
              mov   dptr, #csds
              movx  @dptr, a
 
              mov   a, #bufor0
              add   a, wyswlicznik
              mov   r0, a
              mov   a, @r0           ; pobranie z pam. RAM
              mov   dptr, #csdb
              movx  @dptr, a
 
              inc   wyswlicznik   ; wyswlicznik++
              mov   a, wyswlicznik       ; a = wyswlicznik
              cjne  a, #6, wysw10       ; jesli a=6
              mov   wyswlicznik, #0      ; zeruj wyswlicznik
  wysw10: 
              clr   p1.6  ; wlacz wyswietlacz
              ret             ; return
  ; tablica przechowuje dane do bufora wyboru wyswietlacza i zawiera informacje o wszystkich 6 wyswietlaczach
 
  zlecenie:                         ; petla
              inc   x0      
              mov   a, x0
              cjne  a, #10, koniec      ; jezeli sa rozne to idz do koniec
              mov   x0, #0           ; zerowanie
              inc   x1      ; nastepny licznik
              mov   a, x1
              cjne  a, #10, koniec      ; jezeli sa rozne to idz do koniec  
              mov   x1, #0           ; zerowanie
 
  koniec:
              ret
 
 
  tablica:        
  ; db pozwala umiescic w pamieci programu bajt lub ich grupe
              db   00000001b       ;1 wyswietlacz
              db   00000010b       ;2 wyswietlacz
              db   00000100b       ;3 wyswietlacz
              db   00001000b       ;4 wyswietlacz
              db   00010000b       ;5 wyswietlacz
              db   00100000b       ;6 wyswietlacz
  tablica_wzorcow:
              ;    hgfedcba
              db   00111111b        ; 0
              db   00000110b        ; 1
              db   01011011b        ; 2
              db   01001111b        ; 3
              db   01100110b        ; 4
              db   01101101b        ; 5
              db   01111101b        ; 6
              db   00000111b        ; 7
              db   01111111b        ; 8
              db   01101111b        ; 9
 
  end
 
| Opony całoroczne | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Dyskretny sexshop internetowy | | Programista Trójmiasto | | Blog o książkach | | Blogi za darmo | | Załóż za darmo bloga | | Skracacz linków | | Opisy GG |