Kashub's Code Barn - "a"

podświetlone jako plsql (dodał(a) j @ 2016-06-20 14:51:47)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
void PolicyClassifier::addPolicyEntry(int argc, const CHAR*const* argv) {
 
//IF (policyTableSize <= 2) {
 IF (policyTableSize == MAX_POLICIES)
  printf("ERROR: Policy Table size limit exceeded.\n");
 ELSE {
  policyTable[policyTableSize].sourceNode = atoi(argv[2]);
  policyTable[policyTableSize].destNode = atoi(argv[3]);
  policyTable[policyTableSize].codePt = atoi(argv[5]);
  policyTable[policyTableSize].arrivalTime = 0;
  policyTable[policyTableSize].winLen = 1.0;
 
  IF ((strcmp(argv[4], "Dumb") == 0) || (strcmp(argv[4],"Null") == 0)) {
   IF(!policy_pool[NULL])
	policy_pool[NULL] = NEW NullPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = NULL;  
   policyTable[policyTableSize].policer = nullPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = nullMeter;
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "TSW2CM") == 0) {
   IF(!policy_pool[TSW2CM])
	policy_pool[TSW2CM] = NEW TSW2CMPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = TSW2CM;  
   policyTable[policyTableSize].policer = TSW2CMPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = tswTagger;
 
   policyTable[policyTableSize].cir =
	policyTable[policyTableSize].avgRate = (double) atof(argv[6]) / 8.0;
   IF (argc == 8) policyTable[policyTableSize].winLen = (double) atof(argv[7]);/* mb */
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "TSW3CM") == 0) {
   IF(!policy_pool[TSW3CM])
	policy_pool[TSW3CM] = NEW TSW3CMPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = TSW3CM;  
   policyTable[policyTableSize].policer = TSW3CMPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = tswTagger;
 
   policyTable[policyTableSize].cir =
	policyTable[policyTableSize].avgRate = (double) atof(argv[6]) / 8.0;
   policyTable[policyTableSize].pir = (double) atof(argv[7]) / 8.0;
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "TokenBucket") == 0) {
   IF(!policy_pool[TB])
	policy_pool[TB] = (Policy *) NEW TBPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = TB;  
   policyTable[policyTableSize].policer = tokenBucketPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = tokenBucketMeter;
 
   policyTable[policyTableSize].cir =
	policyTable[policyTableSize].avgRate = (double) atof(argv[6]) / 8.0;
   policyTable[policyTableSize].cbs =
	policyTable[policyTableSize].cBucket = (double) atof(argv[7]);
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "srTCM") == 0) {
   IF(!policy_pool[SRTCM])
	policy_pool[SRTCM] = NEW SRTCMPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = SRTCM;  
   policyTable[policyTableSize].policer = srTCMPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = srTCMMeter;   
 
   policyTable[policyTableSize].cir =
	policyTable[policyTableSize].avgRate = (double) atof(argv[6]) / 8.0;
   policyTable[policyTableSize].cbs =
	policyTable[policyTableSize].cBucket = (double) atof(argv[7]);
   policyTable[policyTableSize].ebs =
	policyTable[policyTableSize].eBucket = (double) atof(argv[8]);
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "trTCM") == 0) {
   IF(!policy_pool[TRTCM])
	policy_pool[TRTCM] = NEW TRTCMPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = TRTCM; 
   policyTable[policyTableSize].policer = trTCMPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = trTCMMeter;
 
   policyTable[policyTableSize].cir =
	policyTable[policyTableSize].avgRate = (double) atof(argv[6]) / 8.0;
   policyTable[policyTableSize].cbs =
	policyTable[policyTableSize].cBucket = (double) atof(argv[7]);
   policyTable[policyTableSize].pir = (double) atof(argv[8]) / 8.0;
   policyTable[policyTableSize].pbs =
	policyTable[policyTableSize].pBucket = (double) atof(argv[9]);
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "SFD") == 0) {
   IF(!policy_pool[SFD])
	policy_pool[SFD] = NEW SFDPolicy;
   policyTable[policyTableSize].policy_index = SFD;
   policyTable[policyTableSize].policer = SFDPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = sfdTagger;
 
   // USE cir AS the transmission size threshold FOR the moment.
   policyTable[policyTableSize].cir = atoi(argv[6]);
  } ELSE IF (strcmp(argv[4], "EW") == 0) {
   IF(!policy_pool[EW])
	policy_pool[EW] = NEW EWPolicy();
 
   ((EWPolicy *)policy_pool[EW])->
	init(atoi(argv[6]), atoi(argv[7]), atoi(argv[8]));
 
   policyTable[policyTableSize].policy_index = EW;
   policyTable[policyTableSize].policer = EWPolicer;
   policyTable[policyTableSize].meter = ewTagger;
 } ELSE IF (strcmp(argv[4], "DEWP") == 0) {
  IF(!policy_pool[DEWP])
   policy_pool[DEWP] = NEW DEWPPolicy;
 
  ((DEWPPolicy *)policy_pool[DEWP])->
   init(atof(argv[6]));
 
  policyTable[policyTableSize].policy_index = DEWP;
  policyTable[policyTableSize].policer = DEWPPolicer;
  policyTable[policyTableSize].meter = dewpTagger;
 } ELSE {
   printf("No applicable policy specified, exit!!!\n");
   EXIT(-1);
  }
  policyTableSize++;
 }
} ELSE {
policyTableEntry *policy;
policy = getPolicyTableEntry(atoi(argv[2]), atoi(argv[3]));
IF (policy == NULL)
printf(“ERROR: cannot UPDATE Entry; no existing policy found FOR Source %d-Desination %d.\n”, atoi(argv[2]), atoi(argv[3]));
ELSE {
policy->codePt = (int)atoi(argv[5]);
}
}
}
| Katalog Sklepów internetowych | | Foteliki samochodowe | | Opony letnie | | Opony specjalne | | Kamery IP sklep | | Programista PHP | | Przenieś bloga z onetu | | Kody programów | | Smutne Opisy | | Opisy na Facebooka |