Kashub's Code Barn - "wal_sie"

podświetlone jako div (dodał(a) Damian @ 2011-10-15 15:59:54)

Twoja wyszukiwarka
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
 
STRUCT elem {
  INT dane;
  elem *nast;       
};
 
void push(elem *&stos, INT x);
INT pop(elem *&stos);
INT topEl(elem *stos);
bool isEmpty(elem *stos);
void usun(elem *&stos);
INT count(elem *stos);
 
INT main(INT argc, char *argv[])
{
  unsigned INT option = 0;
  INT liczba = 0;
  elem *stos = NULL;
 
 
  WHILE(option!=7) {
 
 
 
    cout << "\n\n\n\n1. Polozenie elementu na wierzcholku stosu " << endl;   
    cout << "2. Pobranie ostatnio odlozonego elementu i zwrocenie go jako wartosci funkcji " << endl;
    cout << "3. Zwrocenie elementu znajdujacego sie na wierzcholku stosu bez jego usuwania " << endl;
    cout << "4. Sprawdzenie czy stos jest pusty " << endl;  
    cout << "5. Usun stos " << endl; 
    cout << "6. Zlicz elementy na stosie " << endl; 
    cout << "7. Koniec programu " << endl;
    cout << "\n\n\nWybierz opcje " << endl;
    cin >> option;
 
    SWITCH (option) {
       CASE 1: cout << "Podaj dowolna liczbe" << endl;
           cin >> liczba;
           push(stos, liczba);
           cout << "Polozono element na wierzcholek stosu" << endl;
           BREAK;
       CASE 2: 
           cout << "Pobrany element ze szczytu stosu " << pop(stos) << endl;
           BREAK;
       CASE 3: 
           cout << "Pobrany element z wierzcholku stosu bez usuwania " << topEl(stos) << endl;
           BREAK;
       CASE 4: 
           IF (isEmpty(stos)) 
             cout << "stos jest pusty" << endl;
           ELSE
             cout << " stos nie jest pusty" << endl; 
           BREAK;
       CASE 5: usun(stos);
           cout << "Usunieto caly stos" << endl;
           BREAK;
       CASE 6: cout << "Ilosc elementow w stosie: " << count(stos) << endl;
           BREAK;
    }
 
  }
  RETURN 0;
}
 
 
//================================================
void push(elem *&stos, INT x) {
 
   elem *e = new elem;
   e->dane = x;
   e->nast = stos;
 
   stos = e;
}
//================================================
 
INT pop(elem *&stos) {
 
  elem *e;
 
  IF (stos == NULL) {
    cout <<"pusty stos" << endl;
    RETURN -121;
  }
 
  INT zwr = stos->dane;
 
  e = stos->nast;
  delete stos;
  stos = e;
 
  RETURN zwr;
}
 
//================================================
 
INT topEl(elem *stos) {
 
   IF (stos == NULL) {
    cout <<"pusty stos" << endl;
    RETURN -121;
   }
 
   INT zwr = stos->dane;
   RETURN zwr;
}
 
//================================================
 
bool isEmpty(elem *stos) {
   IF (stos == NULL) {
    RETURN true;
   }
   ELSE
    RETURN false;
}
 
//================================================
 
void usun(elem *&stos) {
 
 
  elem *e;
 
  WHILE(stos) {
    e = stos->nast;
    delete stos;
    stos = e;
  }
}
 
//================================================
 
INT count(elem *stos) {
 
  IF (stos == NULL)
    RETURN 0;
 
  INT il = 0;  
 
  WHILE(stos) {
    stos = stos->nast;
    ++il;
  }
 
  RETURN il;
}
 
| Foteliki samochodowe | | Sklep z oponami | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Programista Trójmiasto | | Blogi za darmo | | Załóż za darmo bloga | | Kody programów | | Wklejacz kodów | | Opisy GG |