Kashub's Code Barn - "aaa"

podświetlone jako qbasic (dodał(a) aaa @ 2009-01-27 13:00:26)

Twoja wyszukiwarka
Parcel ABC
Podświetl ten kod w:
Ostatnio dodane:
Losowe wpisy:
#include<iostream>
#include<math.h>
#include <fstream>
#include "calerf.h"
void rozw_analityczne (INT ile_x, INT ile_t, DOUBLE h, DOUBLE dt);
void bezp(INT ile_x, INT ile_t);
USING namespace std;
 
DOUBLE D = 1;  //wspolczynnik ciepla
DOUBLE t_max = 2; // max t (na osi y)
DOUBLE x_max = 6*sqrt(D*t_max); // max na osi x
DOUBLE lambda = 0.4; //lambda dla metody bezposredniej
 
 
INT main ()
{ 
  CONST INT ile_x = 40; //krok na osi x
  DOUBLE h = x_max / ile_x;
  DOUBLE dt = h*h*lambda / D;
  CONST INT ile_t = static_cast<CONST int> ( (t_max/dt) + 1 ); 
  //cout<<ile_t<<endl;
  rozw_analityczne(ile_x,ile_t,h,dt);
  bezp (ile_x, ile_t);
  SYSTEM ("pause");
}
 
 
void rozw_analityczne (INT ile_x, INT ile_t, DOUBLE h, DOUBLE dt)
{
   INT ile=0;
  DOUBLE **analit; 
  analit=new DOUBLE*[ile_t];
  FOR (INT i=0;i<ile_t;i++)
  analit[i]=new DOUBLE[ile_x];   
  DOUBLE t = 0,x = 0;
  ofstream file( "analit.txt" );
  FOR (INT j = 0; j < ile_t; j++)
  {
    file<<"Dla t="<<j<<endl<<endl;
    FOR (INT i = 0; i < ile_x ; i++)
    {
    analit[j][i] = erfc (x / (2*sqrt(D*t)));
    //cout<<analit[j][i]<<endl;
    file<<"x["<<i<<"] U(x,t) = "<<analit[j][i]<<endl;
    ile++;
    x = x+h;
    }
  file<<"\n\n"<<endl;
  x = 0;
  t = t+dt;
  }
  file.CLOSE();
}
 
void bezp(INT ile_x, INT ile_t)
{
   INT ile = 0;
  DOUBLE **bezpo;
  bezpo=new DOUBLE*[ile_t];
  FOR (INT i=0;i<ile_t;i++)
  bezpo[i]=new DOUBLE[ile_x];
   ofstream file( "bezpo.txt" );
   file<<"Dla t=0"<<endl<<endl;
   FOR(INT j=0; j<ile_x; j++) //warunek poczatkowy
   {
     file<<"x["<<j<<"] U(x,t) = "<<bezpo[0][j]<<endl;
   }
   file<<"\n\n"<<endl;
   FOR( INT i = 0; i < ile_t; i++ ) //warunek brzegowy dla x0
   {
     bezpo[i][0] = 1;
   }    
   FOR( INT i = 0; i < ile_t; i++ ) //warunek brzegowy dla x ostatniego
   {
     bezpo[i][ile_x-1] = 1;
   }   
  FOR(INT i=1; i<ile_t; i++)
  {
      file<<"Dla t="<<i<<endl<<endl;
      FOR (INT j=1; j<ile_x; j++)
      {
       bezpo[i][j] =bezpo[i-1][j] + lambda*(bezpo[i-1][j-1] -2* bezpo[i-1][j] + bezpo[i-1][j+1]);
       ile++;
       file<<"x["<<j<<"] U(x,t) = "<<bezpo[i][j]<<endl;
       }
  file<<"\n\n"<<endl;
  }
  file.CLOSE();
}
 
 
| Katalog Sklepów internetowych | | Wózki dla dzieci | | Sklep z artykułami RTV/AGD | | Kamery IP sklep | | Skracacz linków | | Gdzie przenieść blog za darmo? | | Wklejacz kodów | | Skracacz adresów | | Opisy na Facebooka |